شهادت وارطان سالاخانیان مبارز دلیر ارمنی ـ روزها و یادها ـ هفته سوم اردیبهشت

شهادت وارطان سالاخانیان مبارز دلیر ارمنی ـ روزها و یادها ـ هفته سوم اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۸اردیبهشت ۱۳۳۳ شهادت وارطان سالاخانیان مبارز دلیر ارمنی

وارطان سالاخانیان از جمله مبارزان آزادیخواهی بود که پس  از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دستگیر شد. وارطان در حالیکه سینه اش آکنده از اسرار خلق بود، بسیار شکنجه شد. او بدون اینکه حتی کلمه ای بگوید استوار بر آرمانهایش ایستاد و جان باخت. با شهادت غرور آفرین او در زیر شکنجه نام وارطان در دفتر پیشتازان آزادی ایران و درقلب همه آنانکه در سر سودای آزادی مردم دارند ثبت شد. 

اعدام ۵ زندانی سیاسی کرد
آغاز حکومت ملی دکتر مصدق 
مرگ مشکوک غزاله علیزاده نویسنده مبارز و آزاده ایرانی 
لغو امتیاز تنباکو در وحشت از خشم مردم 

مطالب مرتبط 

نان در خون مردم

مجید شریف واقفی، شهید ایستادگی بر‌سر آرمان و اصول، دربرابر اپورتونیستهای چپ‌نما