ایران: سونامی گرانی‌ها، دو گزارش تصویری از هموطنان

ایران: سونامی گرانی‌ها، دو گزارش تصویری از هموطنان ـ ۱۷اردیبهشت۱۴۰۱

گرانی مواد خوراکی پایه در ایران هم‌چنان بیداد می‌کند. به دو گزارش تصویری از هموطنان توجه کنید.

مطالب مرتبط

گرانی نان و ارزاق و بازی تایید و تکذیب مهره های رژیم ـ موشکاف

گرانی نان - توصیه به آخوند رئیسی: «شجاعانه کنار بروید و کار را به افراد کاردان بسپارید»

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: