اول ماه مه روز جهانی کارگرـ روزها و یادها ـ هفته دوم اردیبهشت

اول ماه مه روز جهانی کارگر ـ روزها و یادها هفته ـ دوم اردیبهشت ۱۴۰۱

اول ماه مه ۱۸۸۶میلادی روز جهانی کارگر

اول ماه مه هر سال یادآور تظاهرات هزاران کارگر زحمتکش است که ۱۳۶سال پیش در شیکاگو برای تغییر قوانین کار قیام کردند. قوانینی که تماماً در جهت تأمین منافع کارفرما و بر ضد کارگران بود. اگر‌ چه از آن کارگران دهها تن به خاک افتادند، از آن پس این روز را تمامی کارگران جهان میعادی برای تجمع و همبستگی برای بهبود وضعیت خود رسمیت بخشیدند.

درگذشت خوانساری هنرمند برجسته موسیقی ملی ایران
شهادت دکتر خانعلی
اعتصاب سراسری معلمان ایران

مطالب مرتبط 

تجمع سراسری معلمان و فرهنگیان همزمان با روز جهانی کارگر با شعار؛ «معلم زندانی را آزاد کنید» + توئیت خانم مریم رجوی

نمای روز ـ پاسخ معلمان و کارگران در کف خیابان