درد جانکاه خامنه‌ای یا اشک تمساح ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ درد جانکاه خامنه‌ای یا اشک تمساح ـ ۱۱اردیبهشت۱۴۰۱

اصرار برای نشان دادن درد خامنه‌ای برای چیست؟

اصلا درد جانکاه خامنه‌ای چیست؟

آخوند خاتمی در نمایش جمعه ـ ۲اردیبهشت:

مسأله گرانی قیمت‌ها

درد جانکاه مقام معظم رهبری ست

یک هم‌وطن:

تعداد بامیه‌هایی که شمردم۱۱ تا است ۴۴هزار تومان این بامیه آقای خامنه‌ای تا کی می خوهی زنده بمانی بابا ول کن برو

آخوند خاتمی در نمایش جمعه ـ ۲اردیبهشت:

رئیس جمهور محترم هم همین درد جانکاه را دارند

یک هم‌وطن:

آقای رئیسی خدا لعنت کند من بچه‌ام غذا می خواست آمدم در سفره‌ام دیدم نانها خشک من چی به بچه بدهم خدا لعنت کند

آیا سفره خامنه‌ای هم خالی است؟

خامنه‌ای ـ اول فروردین ۱۴۰۱:

اینقدر که ما در نان اسراف می‌کنیم چقدر نان دور ریخته می‌شود اینها بدانند

مطالب مرتبط

زمینه سازی اوجی برای گرانی سوخت ـ قضاوت با شما

درد جانکاه خامنه‌ای!

لطفا به اشتراک بگذارید: