علم‌الهدی ـ دشمن آمده تا حلق ما ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ علم‌الهدی: دشمن آمده تا حلق ما ـ ۲۵فروردین۱۴۰۱

علم‌الهدی -۱۹فروردین ۱۴۰۱:

بابا در این مجلس و در این دولت چقدر شما می‌خواهید این طرف و آن طرف کنید تا این فضای مجازی را کنترل کنید؟ شورای عالی فضای مجازی به فرمان مقام معظم رهبری چند سال است تشکیل شده اما آفتابه لگن هفت دست شام و ناهار هیچی!

این ارتباطات پهناور در کشور با این دروازه عظیمی که به روی دشمن باز شده که دشمن با همه قدرت بیاید در این فضا فعالیت کند این چه می‌کند؟ چرا بایستی اینجوری آرام بگیرند؟

مجلسی هم که هر روز یک افسانه ساز می‌کند یک روز می‌گویند طرح صیانت بعد می‌گویند طرح صیانت قبول نیست طرح تنظیم گرایی تنظیم گرایی هم زیر سؤال، آخه چرا این‌قدر معطل هستید؟ منتظر چی هستید؟

تا کجا می‌خواهید دشمن برسد؟ می‌خواهید دشمن دیگر چه کار کند تا شما به فکر بیفتید این فضای مجازی را اصلاح کنید؟ بابا خطر هست دشمن آمده تا بیخ گوش ما نه! دشمن آمده تا حلق ما!

مطالب مرتبط

مرگ و میر در جاده‌ها نتیجه چپاولگریهای سپاه ـ قضاوت با شما

آخوند علم‌الهدی: بابا خطر هست دشمن آمده تا بیخ گوش ما