تهدید جدی سرنگونی و اوجب واجبات ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ تهدید جدی سرنگونی و اوجب واجبات ـ ۱۹فروردین۱۴۰۱

رئیسی: حفظ نظام اوجب واجبات است

تأکید بر این عبارت، به‌معنی آن است که موجودیت نظام در معرض تهدید و تردید قرار گرفته است.

«اوجب واجبات» یعنی وقتی پای موجودیت نظام در میان است، هر قاعده و قانونی و هر حرام و حلالی رنگ می‌بازد.

در ماه‌های اخیر، هشدار نسبت به انفجار اجتماعی و وضعیت وخیم به‌ترم ثابت ایادی رژیم تبدیل شده است.

جریان‌ها و عناصری در درون نظام و به‌خصوص در حوزه‌های آخوندی هم علم مخالفت با ولایت فقیه برداشته‌اند.

رژیم هم از جانب مردم به‌جان آمده تحت محاصره است و هم در درون خود با مخالفت‌های جدی روبه‌روست.

خامنه‌ای ۸ماه پیش برای نجات رژیم، رئیسی را با رسوایی از صندوق بیرون آورد

پورابراهیمی: «شرایط کشور به‌حدی مخاطره‌آمیز شده بود که اگر رئیسی وارد نمی‌شد، نظام دچار بن‌بست می‌شد».

کاظم رجایی: «تریلی (نظام) سرازیر شده به‌سمت کف دره، فقط ما دعا می‌کنیم هفت تا معلق نزند، صاف ما را ببرد قعر پائین»

آیا آویختن به حرف رسوای «اوجب واجبات» خمینی، نشان از شکست پروژه رئیسی نیست؟

مطالب مرتبط

سردرگمی خامنه‌ای در تعیین تکلیف برجام ـ قضاوت با شما

آویختن به‌ «اوجب واجبات» چرا؟

لطفا به اشتراک بگذارید: