درگذشت پروین اعتصامی برجسته‌ترین شاعر زن ایران ـ در گذر زمان ـ برخی وقایع هفته سوم فروردین ماه

در گذر زمان ـ درگذشت پروین اعتصامی برجسته‌ترین شاعر زن ایران ـ ۱۶فروردین۱۴۰۱

نگاهی به تاریخ، هنر و علوم گذشته و نیز فرهنگ پشت سر بشریت امروز

۱۵ فروردین۱۳۲۰ – ۴ آوریل۱۹۴۱:

پروین اعتصامی بانوی بزرگ شعر و ادب ایران درگذشت.

پروین اعتصامی در ۲۵اسفند ۱۲۸۵ درتبریز بدنیا آمد و ادبیات فارسی و عربی را نزد پدرش آموخت.

پدرش، یوسف اعتصام‌الملک آشتیانی، از روشنفکران و مترجمان زمان خود بود.

پروین ازسالهای کودکی به‌شعرگفتن پرداخت. شعرهای او در مجله ادبی بهار چاپ می شد.

پروین دردهای مردم را در شعرش انعکاس می‌داد و با فرهنگ تبعیض جنسی و عقب‌نگه‌داشتن زن، به‌ستیز برخاست و در شعرهایش فریاد کرد.

پروین برای مردم محروم شعر می‌گفت که از جملة آنها: «طفل یتیم»، «تهیدست»، «تیره‌بخت», «رنجبر» و «آشیان ویران» می‌باشد.

پروین امیدش به آینده روشن را در شعرهای «آرزوی پرواز» و «نغمه صبح» نشان داد.

او توان بسیار شگرف و بدیعی در استفاده از استعاره و تمثیل برای رساندن نظریاتش داشت.

از پروین اعتصامی بیش از ۵۰۰۰بیت شعر در قالب قصیده و غزل و قطعه باقی مانده. سروده‌های او بازگوکننده درد و رنج مردم است. او بدرستی می‌دانست که سرنوشت تیره رنجبران و درراه‌ماندگان چگونه رقم زده می‌شود و دردها چگونه درمان می‌شوند.

مطالب مرتبط

کشف سیاره پلوتون ـ در گذر زمان ـ برخی وقایع هفته پایانی اسفند ماه

پروین اعتصامی