تصویب بودجه سال۱۴۰۱ توسط شورای نگهبان رژیم آخوندی ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

روی خط ایران ـ تصویب بودجه سال۱۴۰۱ توسط شورای نگهبان رژیم آخوندی ـ قسمت اول ـ ۵فروردین۱۴۰۱

گفتگو با پروفسور سیامک شجاعی

به نظر شما روح بودجه ۱۴۰۱ رژیم آخوندی چیست؟

دکتر شجاعی: این بودجه دولت رئیسی سمت و سوی آن به اینصورت بود که اولا بودجه کلان به ارگانهای سرکوبگر خود اختصاص بدهد علیرغم کسری‌هایی که در سالهای گذاشته مشخص شده است. از طرف دیگر بودجه سازمانهای تبلیغی خودش را گسترش داد در حالیکه مردم ایران می‌دانند که هر دو اینها هیچگونه خاصیت تولیدی و خدماتی برای مردم ایران باشد.

اما وقتی این را به کمیسیون تلفیق فرستادند آنها یک بازی درآوردند که ما ارز ترجیحی را قطع نخواهیم کرد مگر اینکه شما بیایید سوبسید یا یارانه‌ای به طبقات پایین درآمد جامعه اختصاص بدهید. به هر حال کمی بازی کردند ولی سمت و سو این کار رژیم مشخص است. آنها می‌خواهند به کسانی که اینها را منصوب کردند مانند شورای نگهبان یا سازمانهای تبلیغاتی به اینها بگویند که ما اجازه نمی‌دهیم که دولت از پولی که شما دریافت می‌کنید کم کند.

گماشتگان مجلس گفتند که نگران درآمد نباشد و شما برو درآمدهای آتی ناشی از صادرات نفت شاید حدود ۱۲۰هزار میلیارد تومان افزایش بده. بعد گفتند که باید از بانکهای دولتی ۲۰هزار میلیارد تومان به بنیادهایی که می‌گویم تسهیلات بانکی بدهید. در زمینه خصوصی سازی بیایید شرکتها و اموال دولتی را به میزان ۱۳۰هزار میلیارد تومان اینها را سهامش را بفروشید و اشاره کردند که مالیات‌ها را هم باید افزایش بدهید. 

به این صورت ۱۴۰۰ میلیارد تومان بدون اینکه قابل کسب باشد به درآمدهای این دولت اضافه کردند که حاصلش برای زحمتکشان تورم بیشتر و افزایش قیمت ها و افزایش پول بدون پشتوانه دولت خواهد شد.

روی خط ایران ـ گزارش جاوید رحمان و ویژگی‌های آن  ـ قسمت دوم

گفتگو با پروانه معدنچی

مطالب مرتبط

نگاهی به تهدیدات رژیم آخوندی برای مقابله با چهارشنبه‌سوری ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

بحران معیشت؛ دروغهای رسوا و با عمر کوتاه!