آفساید ـ موشک پرانی عظما به اربیل ـ پیک بهاری

آفساید ـ موشک پرانی عظما به اربیل ـ پیک بهاری ـ ۳فروردین۱۴۰۱


بعد از مدتها شیر یا خط انداختن در مورد ادعای مندرس انتقام سخت که دو ساله بسیجیها را تو خماری نگه داشته عظما دید در این اوضاع و احواله که جنگ هست و شهر شلوغه ما یک جفتک موشکی بزنیم تا یک حالی به بسیجیهای توسری خورده بدهیم... 

مطالب مرتبط 

انتقام سخت خامنه‌ای

برنامه آفساید ـ سردرگمی خامنه‌ای و رئیسی در برابر مقاومت اوکراین

 

لطفا به اشتراک بگذارید: