آفساید بهاری درباره اوکراین ـ پیک بهاری

آفساید بهاری درباره اوکراین ـ پیک بهاری ـ ۱فروردین۱۴۰۱


با شروع جنگ اوکراین حکومت آخوندی از همان ابتدا فکر میکرد که از این بحران بین المللی یک آبی واسش گرم میشود چون تا چند هفته پیش سیاست رسمی نظام که خیلی هم بر طبلش میکوبید به اصطلاح نگاه به شرق بود که در واقع سرپوشی بود بر سیاست خارجی واقعی رژیم که جنگ افروزی و بمب و اینهاست... 

مطالب مرتبط 

برنامه آفساید ـ سردرگمی خامنه‌ای و رئیسی در برابر مقاومت اوکراین

برنامه آفساید ـ موشکافی بن‌بست طرح صیانت