قیامهای مردم ایران چگونه تداوم پیدا می‌کند؟ ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

روی خط ایران ـ قیامهای مردم ایران چگونه تداوم پیدا می‌کند؟ ـ قسمت اول ـ ۲۳اسفند۱۴۰۰

گفتگو با بهزاد صفاری

چگونه مردم به جان آمده نمی‌گذارند که قیامها خاموش شوند؟

بهزاد صفاری: البته این خیلی طبیعی است که دیکتاتوری‌ها من‌جمله خامنه‌ای سعی می‌کنند که حکومت خود را با زور سرنیزه حفظ کنند. این رژیم از سال ۱۳۶۰ بیش از ۱۲۰هزار نفر از هواداران مجاهدین و سایر گروه‌ها را اعدام کرده است. اخیرا دادگاه سوئد که یکی از دژخیمان در آنجا محاکمه می‌شود که یادآور قتل‌عام‌های سال ۶۷ است. این روند رژیم بوده است.

اگر بخواهم مقداری از تاریخچه مقاومت بگویم. پس از شروع اعدامها در ایران بعد از ۳۰خرداد۶۰ مبارزه قهرآمیز بر علیه این رژیم شروع شد. رژیم را بی‌آینده کرد و از آن زمان تا الان رژیم هر سال عدم سرنگونی خودش را جشن می‌گیرد. هیچ کجای دنیا چنین رژیمی نیست که هر سال سرنگون نشدن خودش را جشن بگیرد.

این شعله سرنگونی را مقاومت ایران و مجاهدین با درایت رهبری خودشان روشن نگه داشته‌اند. پس از آن پروسه مبارزه قهرآمیز تبدیل شد به ارتش آزادیبخش در عراق که از آنجا عملیات‌های گسترده‌ای علیه رژیم انجام می‌دادند. تا اینکه رسیدیم به شرایط جدیدتر که ارتش آزادیبخش تلفیق شد با ارتش قیام داخل ایران و ما این مقاومت و این نه تاریخی به رژیم آخوندی را در هیبت کانونهای شورشی شاهد هستیم.

این مقاومتی است که ادامه داشته است. البته خامنه‌ای همیشه تلاش کرده که با قتل‌عام مردم در دوران کرونا جلوی قیام را بگیرد. در حالیکه ما شاهد بودیم که هر چهارماه یک قیام گسترده در ایران بوقوع پیوسته است. ما الان وارد دوران پسا کرونا شدیم و آن سواستفاده‌ای که رژیم از کرونا می‌کرد به پایان می‌رسد.

البته وضعیت اسفناک معیشت مردم ایران هم زمینه برای اعتراضات بوده و هست و این همه رژیم را در یک وضعیت آچمز قرار داده است و رژیم باید حساب آنرا پس بدهد.

روی خط ایران ـ چرا چهارشنبه‌سوری تبدیل به کابوسی برای نظام آخوندی شده است؟  ـ قسمت دوم

گفتگو با بهروز پرتویی

مطالب مرتبط

چهارشنبه‌سوری و تهدیدهای نیروی انتظامی ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

اتحاد شعله‌ها؛ عبور ایران از اشغالگر ولایی