به شهادت رسیدن رضا حامدی بدست مزدوران خمینی ـ روزها و یادها ـ هفته چهارم اسفند

به شهادت رسیدن رضا حامدی بدست مزدوران خمینی ـ روزها و یادها ـ هفته چهارم اسفند۱۴۰۰


۲۳ اسفند ۱۳۵۸شهادت رضا حامدی توسط مزدوران خمینی

رضا حامدی یک هوادار شناخته مجاهدین در شهرستان خمینی هنگام بازگشت از کتابفروشی هواداران مجاهدین توسط رگبار مسلسل پاسداران جنایت پیش ترور شد.

جنایتکاران برای سرپوش گذاشتن به جنایتشان پیکر غرقه به خون او را ربودند تا وانمود کنند که او تصادف کرده است.

پاسداران شبانه اقدام به انتقال پیکر رضا به سردخانه اراک نمودند ولی حقیقت به سرعت روشن شد.

هواداران مجاهدین در سردخانه اراک از پیکر رضا حامدی عکس گرفتند و این عکس در نشریه مجاهد چاپ شد.

پنج گلوله روی ناحیه سینه و شکم رضا دیده میشد اما نظریه پزشک قانونی و جواز دفن علت فوت را تصادف اعلام کرده بود.

لازم به ذکر است که در دوران دو و نیم ساله فعالیت سیاسی مجاهدین پس از انقلاب ۵۷ بیش از۵۰ نفر از هواداران مجاهدین با چنین شیوه های ترور شده و به شهادت رسیده اند

شهادت کریم‌پور شیرازی روزنامه نگار و شاعر آزادیخواه 
شهادت محمد حسین نقدی شهید سرفراز مقاومت 
ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق 

مطالب مرتبط 

محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ در سوئد - ۱۷ اسفند۱۴۰۰ – قسمت آخر

آویختن به‌ارعاب شکست‌خورده