بحران ارز ترجیحی و بودجه در نظام آخوندی ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

روی خط ایران ـ بحران ارز ترجیحی و بودجه در نظام آخوندی ـ قسمت اول ـ ۲۰اسفند۱۴۰۰

گفتگو با پروفسور سیامک شجاعی

آیا با حذف ارز ترجیحی راه نفسی برای معیشت مردم باز می‌شود؟

پروفسور شجاعی: در این مورد من اشاراتی داشتم، گفته بودند که ارز ترجیحی را می‌خواهند به ارز ۲۳هزار تومانی تغییر دهند برای کالاهای اساسی بر اساس ۹میلیارد دلاری که طی سال صرف می‌کردند برای واردات این نوع کالاها. از جمله گندم و دارو و غیره.

به نظر می‌رسد که این ۹میلیارد را می‌خواهند به ۱۰میلیارد یا ۱۱میلیارد افزایش بدهند و قیمت ارز را هم از ۲۳هزار تومان به ۲۴هزار تومان افزایش داده‌اند به این ترتیب گفته‌اند که ۲۵۰هزار میلیارد تومان درآمد اضافی نسیب دولت غیر قانونی این رژیم اضافه می‌شود.

در حالیکه این یک نوع مالیات است. زیرا قیمت کالاها ۵برابر آن چیزی که بر اساس ارز ۴۲۰۰تومانی تعیین می‌شد خواهد بود. در شرایط بین‌المللی کنونی و این جنگ و درگیری نظامی که در اوکراین اتفاق افتاده است مقدار زیادی از تولید و صادرات گندم را در سطح دنیا کاهش داده است، زیرا هم اوکراین و هم روسیه از تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده گندم هستند.

قیمت گندم من چند دقیقه پیش که قیمتها را نگاه می‌کردم در ظرف روزهای اخیر از ۳۰سنت به ۴۶سنت رسیده است یعنی هر کیلو گندم با دلار ۴۲۰۰ تومانی به قیمت ۱۲۶۰ تومان و با دلار ۲۳هزار تومانی به قیمت ۶۹۰۰تومان می‌رسد. این در حالی است که قیمت گندم در سطح ۳۰سنت باقی می‌ماند.

در حالیکه به ۴۶سنت رسیده است یعنی هر کیلو گندم به قیمت ۱۰۵۸۰تومان بر اساس ارز ۲۳هزار تومانی باید محاسبه کنند. یعنی آن نان سنگکی در آن حدود ۴۵۰گرم آرد گندم وجود دارد از ۳۸۷تومان به بالای ۲۰۰۰تومان با ارز ۴۲۰۰تومانی و بزودی به بالای ۳۲۰۰ تومان با ارز ۲۳هزار تومانی خواهد رسید. 

این فقط هزینه گندم است. اگر بخواهیم هزینه حمل و نقل و سوخت و غیره را هم حساب کنیم که افزایش خواهد داشت را محاسبه کنیم سر به آسمان می‌گذارد. به نظر من در آینده شاهد افزایش قیمتها در رابطه با مایحتاج اولیه مردم خواهیم بود. حتی ممکن است با کمبود نان و احتمالا جیره‌بندی نان با قیمتهای بالا مواجه خواهیم بود. 

دولت رئیسی مدعی است که یارانه دهک‌هایی از مردم را افزایش می‌دهد، بدون این‌که مشخص کند یارانه چند دهک و چه میزانی افزایش پیدا می‌کند، ثانیا به فرض این‌که یارانه دهکهایی را نیز بیشتر کند ولی آیا جبران افزایش قیمتها خواهد بود.

روی خط ایران ـ نگاهی به اظهارات دیروز خامنه‌ای ـ قسمت دوم

گفتگو با اسحاق علی‌نژاد

مطالب مرتبط

بررسی نگرانی‌های کارگزاران رژیم از وضعیت انفجاری جامعه ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

بودجه ۱۴۰۱، هیزم برای قیام