حذف ارز ترجیحی غارت زندگی مردم ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ حذف ارز ترجیحی غارت زندگی مردم ـ ۲۰اسفند۱۴۰۰

خبرهای خوبی از وین به‌گوش نمی‌رسد

در مذاکرات وین روسیه و چین از آمریکا تضمین خواستند تا بتوانند با رژیم مراوده اقتصادی داشته باشند.

یکی از مقامات رژیم ضمانت خواستن روسیه از آمریکا را غیر سازنده دانست و برخی آن را پرتاب نارنجک خواندند.

حسام‌الدین آشنا از مهره‌های روحانی گفت کسانی که قرار بود ضمانت برجام باشند خودشان دنبال ضماتند.

این موضوعات تنش زیادی در داخل رژیم ایجاد کرد، و رژیم مجبور شد به حذف ارز ترجیحی روی بیاورد.

۱۵اسفند ۱۴۰۰ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با ۱۹۴ رای مثبت به تصویب مجلس رژیم رسید.

از ابتدا هم رئیسی جلاد بودجه سال ۱۴۰۱ را روی حذف ارز ترجیحی بنا گذاشته بود.

اما فکر می‌کرد در مذاکرات اتمی چیزی عایدش می‌شود و چند بار گفتند که قرار نیست این کار انجام شود.

حذف ارز ترجیحی باعث جهش تورمی در سال آینده خواهد شد و همه چیز با شتاب زیاد گران خواهد شد.

آیا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که غارت چند باره زندگی مردم است، جرقه‌ای برای قیام نخواهد شد؟

مطالب مرتبط

دیدگاه خمینی و شاه نسبت به زنان ـ قضاوت با شما

نمای روز ـ حذف ارز ترجیحی؛ مبنا و تهدیدها