اظهارات رئیسی در مورد براندازی فقر مطلق در دو هفته ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

روی خط ایران ـ اظهارات رئیسی در مورد براندازی فقر مطلق در دو هفته ـ قسمت اول ـ ۱۷اسفند۱۴۰۰

گفتگو با خسرو شکراللهی

چرا رئیسی و تمامیت رژیم به چنین تبلیغات رسوایی روی آورده‌اند؟

خسرو شکراللهی: این ادعاهای آخوند رئیسی جلاد به همان اندازه که مضحک است انزجار برانگیز و خشم برانگیز است. این اظهارات نمکی است بر زخمهای مردم ما که در تهیه قوت لایموت خودشان مانده‌اند. البته مسلما جواب خودش را در جامعه خواهد گرفت.

این اظهارات دو دلیل دارد، یکی واقعیت فقر مطلق در جامعه ماست که سرکردگان نظام آخوندی هم با زبان واژگونه به آن اعتراف می‌کنند. آمار رسمی حکومت ۳۰درصد جامعه ایران در فقر مطلق قرار دارد. آمار غیر رسمی ۴۰ تا ۵۰درصد است. فقر مطلق یعنی که فقط می‌تواند قوت لایموت خودش را به زحمت تهیه کند.

در آبان گذشته وزارت رفاه رژیم آخوندی آماری منتشر کرده و در آنجا هم آمار ۳۰درصد را منتشر کردند که جامعه در فقر مطلق قرار دارد. آمار وزارت کار رژیم در آبان گذشته را داشتیم که به ۲۶.۵میلیون نفر از هموطنان در سال ۹۹ در فقر مطلق بسر می‌برند، اشاره کرده بود.

بعد گفتند که در طی یک سال یعنی از پاییز ۹۹ تا پاییز ۱۴۰۰ ۴میلیون نفر هم به این جمعیت اضافه شده است. یعنی به بالای سی میلیون نفر رسیده است. حتی باندهای خود رژیم گفتند که اگر این را نتوان فاجعه نام گذاشت بگویید که چیست. یا اگر سکوت در قبال آن بجز بی‌شرمی نیست بگویید که چیست؟

اگر استانها را به تفکیک بگوییم و اگر بهداشت و آموزش و پوشاک و غیره را هم در نظر بگیریم می‌بینیم که بیش از نیمی از جمعیت را در برمی‌گیرد.

پیامد این موضوع راندن جامعه به سمت انفجار است و این عامل دومی است که رئیسی را به سمت این اظهارات می‌راند. او سعی می‌کند که از شدت وضعیت انفجاری جامعه کم کند. اما خود باندهای رژیم به او هشدار می‌دهند. یکی از روزنامه‌های رژیم نوشته بود که اگر مسئولین صحبت نکنند بهتر است. یکی هم گفته بود که نمی‌دانید که با این وعده‌های دروغین ما چه بهایی باید بپردازیم.

روی خط ایران ـ وحشت رژیم آخوندی از مراسم چهارشنبه‌سوری ـ قسمت دوم

گفتگو با علی باقری

مطالب مرتبط

چگونه کارزار ملی چهارشنبه‌سوری را محقق کنیم ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

تمسخر اظهارات رئیسی در مورد «براندازی فقر مطلق در دو هفته»