چگونه کارزار ملی چهارشنبه‌سوری را محقق کنیم ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

روی خط ایران ـ چگونه کارزار ملی چهارشنبه‌سوری را محقق کنیم ـ قسمت اول ـ ۱۶اسفند۱۴۰۰

گفتگو با فریدون سلیمی

چطور مردم اوکراین به این اتحاد رسیدند؟

فریدون سلیمی: همانطوریکه تصاویر بسیار زیبایی از سیمای آزادی پخش شد، وقتی که ملتها در بزنگاه‌های تاریخی و نقاط حساس قرار می‌گیرند باید به این ضرورت پاسخ بدهند یا باید پاسخ مثبت داد و نه درنیافتاد و از کنارش گذشت و مسیر تسلیم طلبی پیشه کرد.

واقعیت این است که وقتی ملتی در این سرفصلها تصمیم می‌گیرد که بایستد و بهای آن پایداری خودش را می‌دهد و استوار می‌ایستد، آنجاست که راه باز می‌کند و راهگشایی می‌کند. در اوکراین نیز برای دفاع از هویت و شرف ملی و برای دفاع از آرمانشان و برای حفظ یک ملت مستقل.

در این مقاطع وقتی این انتخاب صورت نگیرد و مسیر تسلیم‌طلبی پیشه بشود، هویت یک ملتی به نابودی کشیده شده و سرنوشت دیگری پیدا می‌کند. این چیزی است که ما الان از آن آموزش می‌گیریم. در جنگ دوم جهانی هم زمانیکه هیلتر به کشورهای اروپایی حمله کرد و آنها را اشغال کرد، ملتهایی که برای آزادی از اشغال ایستادند و برای خارج کردن دشمن از خاکشان تلاش کرده و مقاومت کردند، مسیر دیگری طی کرده و این مقاومت بعنوان یک برگ زرین در تاریخشان ثبت شد.

ما شاهد مقاومت فرانسه بودیم. الان از دوگل به عنوان یک قهرمان یاد می‌شود و یا در نروژ هم مقاومت ثبت شده است. در تاریخچه ایران هم ما شاهد هستیم که وقتی خمینی آمد و رهبری انقلاب را دزدید، ما در مقابل یک ضرورت قرار گرفتیم یا باید در برابرش می‌ایستادیم و پایداری می‌کردیم و تن به سرکوب و غارت و چپاول خمینی و شبکه آخوندیش نمی‌دادیم یا در برابرش تسلیم می‌شد.

همانطور که برادر مسعود همان زمان گفت خمینی یک بلیه برای آزمایش ایران و ایرانیست. اگر در مقابلش بایستیم می‌توانیم فرهنگ و شرف خودمان را بالا و بالاتر ببریم و اگر نه برعکس. 

روی خط ایران ـ چرا چهارشنبه‌سوری تبدیل به صحنه رویاروی مردم ایران با نظام آخوندی شده است؟ ـ قسمت دوم

گفتگو با فربد رضانیا

مطالب مرتبط

گسترش سویه امیکرون در ایران و ادعاهای وزارت بهداشت رژیم ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

کارزار ملی چهارشنبه‌سوری - فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین

لطفا به اشتراک بگذارید: