دروغگویی سر کرونا به قصد ادامه کشتار ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ دروغگویی سر کرونا به قصد ادامه کشتار ـ ۹اسفند۱۴۰۰

خامنه‌ای در مورد کرونا که خودش به جان مردم انداخت تا از قیامهای مردم جلوگیری کند عجیب‌ترین حرف را زد به‌گونه‌یی که سر همه سوت کشید:

«به مجرد این‌که این مسأله مطرح شد که یک واکسنی برای این باید تولید بشود، از جاهای مختلف، در بخشهای مختلف مشغول کار شدند، که حالا ببینید که محصولش انواع واکسنهاست در داخل کشور که مردم استفاده کردند و کشور بی‌نیاز شد از این‌که دست حاجت به سمت این و آن دراز کند!»

انصاف داشته باشیم. ولی‌فقیه در این سخنرانی یک حرف کاملاً درست و راست زد وقتی گفت: «امام جنگ را وسیله‌ای قرار داد برای این‌که انقلاب را تقویت کند و او را استمرار ببخشد یعنی آنهمه آدم را کشت و ایران را ویران کرد تا نظام را تقویت کند.

در مورد سوت و کور بودن مراسمهای سالگرد دزدی رهبری انقلاب هم خنده‌دارترین حرف را زد اما باز هم دقت کنید! دقیقاً باید همین را می‌گفت:

«این مشکلاتی که مردم را احاطه کرده، کرونا از یک طرف، مشکلات معیشتی از یک طرف، لجن‌پراکنی‌های بیگانگان از یک طرف، کمکهای متأسفانه بعضی از عناصر داخلی به همان لجن‌پراکنی‌ها از یک طرف، در محاصره این همه موانع و مشکلات ملت، این راهپیمایی عظیم را انجام می‌دهد»!

مطالب مرتبط

تاثیر فضای مجازی بر دیکتاتوری آخوندی ـ قضاوت با شما

ولی‌فقیه نمی‌توانست حرفهایی غیر از این بزند