خاموشی غلامحسین بنان شباهنگ موسیقی ایران ـ روزها و یادها ـ هفته دوم اسفند

خاموشی غلامحسین بنان شباهنگ موسیقی ایران ـ روزها و یادها ـ هفته دوم اسفند۱۴۰۰ 


هشتم اسفند ۱۳۶۴ خاموشی غلامحسین بنان شباهنگ موسیقی ایران

غلامحسین بنان در اردیبهشت سال ۱۲۹۰ شمسی در یکی از روستاهای شهرستان آمل بدنیا آمد. غلامحسین بنان دگرگونیهای بسیاری را در موسیقی آواز ایران بوجود آورد. او صاحب سبکی ممتاز و نوین بود که به عنوان یک شاخص گرانقدر در موسیقی ایرانی جاودانه شد.

بنان در عین حال فعالانه علیه ابتذال هنری رایج در آن زمان که در مقام استاد آواز هنرستان موسیقی ملی و چه در موضع ریاست شورای موسیقی رادیو ایران به مبارزه برخاست به طوری که در اوج شکوفایی هنریش به نشانه اعتراض رسما از رادیو کناره گرفت.

حاکمیت آخوندی هم استاد بنان را در عین کهولت سن و در۷۰ سالگی آرام نگذاشت.

پاسداران بارها او را به صورت تحقیرآمیز و وحشیانه دستگیر کردند و آزارش دادند و حتی برای معالجه هم مانع خروجش از کشور شدند.

درگذشت علی اکبر دهخدا محقق و نویسنده ترقیخواه ایران 
شهادت فداییان قهرمان مسعود احمدزاده و عباس مفتاحی 
شهادت پدر و مادر شهدای سرفراز مصباح 

مطالب مرتبط 

سالگرد قیام سوخت‌بران در سیستان و بلوچستان – ۴ اسفند۱۳۹۹

فوران بحرانها و تضادهای درون حاکمیت