شعبه انجمن نجاست اطلاعات آخوندی در آلبانی ـ پرونده

شعبه انجمن نجاست اطلاعات آخوندی در آلبانی ـ پرونده ـ ۲اسفند۱۴۰۰

خمینی از روز اول حاکمیتش، در وجود مجاهدین، انکار تاریخی خودش را میدید. اما از آنجائیکه بدلیل عقب‌ماندگی تاریخی، هیچوقت توان مقابله دمکراتیک و هماوردی سیاسی با آن را در خودش نمی‌دید از همان ابتدا بنا را بر سرکوب، قتل‌عام یا به تسلیم و به ندامت کشاندن آنها گذاشت. 
منشاء و  خواستگاه تمام چماقداریها، شیطان‌سازیها و شعار رسمی مرگ بر منافق که تنها شعار ثابت رژیم در طول حیاتش هست، همین اراده بدون تغییر، برای نابودی مجاهدین است.
در برنامه این هفته پرونده می خواهیم به وجه دیگری از تلاشهایی بپردازیم که اخیراً رژیم با راه‌اندازی یک سرپل جدید در آلبانی، یکبار دیگر میخواهد شانس خود را در این زمینه، که همواره شکست و رسوایی برایش داشته امتحان کند....

 

مطالب مرتبط

سینه‌چاک دادن برای سپاه پاسداران و روابط کثیف پشت‌پرده آن ـ پرونده

گزارش شرکت تحقیقات سایبری «چک پوینت» از ابعاد شگفت‌انگیز سلسله عملیات قطع شبکه‌های رادیو و تلویزیونی رژیم و پخش شعارها در روز ۷بهمن۱۴۰۰