میلاد امام محمد تقی خصم تاریخی مرتجعان و آخوندهای دین فروش

دهم رجب، میلاد امام محمد تقی راهبر جود و جواد، خصم تاریخی مرتجعان و جباران، ملوک و آخوندهای دین‌فروش زمان

نهمین پیشوای تشیع انقلابی با بزرگداشت ایستادگی و شهادتش در نبرد با خلیفه جبار ارتجاع

جرمش این بود که سازمان مخفی یکتاپرستان انقلابی به راه انداخته و سلاح جمع‌آوری می‌کند و قیامی را تدارک می‌بیند. پس «محارب» است و «اعدام باید گردد».

کاظمین ـ ۱فروردین ۱۳۸۰

مسعود رجوی: در مرقد مطهر نهمین پیشوای انقلاب و یکتاپرستی، امام محمد تقی جواد‌الائمه، خصم تاریخی مرتجعان و جباران و خمینی‌صفتان دوران، زیارت می‌کنیم از جانب همه مجاهدان و رزم‌آوران آزادی، از جانب قهرمانان واحدهای عملیاتی از جانب شهیدان و جاودانه‌فروغها از نخستین شهید تا آخرین شهید، در دوران ۱۶ساله راهبری امام جواد، موضع‌گیریها و بحثهای بسیار از او به‌ثبت رسیده است که هر عالم منصفی را در برابر وارث رسالت و قرآن خاضع می‌کند.

در همین سال‌ها بود که بسیاری از فرزندان خاندان علی را چونان قاصد به ایران و دیگر کشورها فرستاد تا از طریق آنان اندیشه‌های انقلابی را در ورای مذهب رسمی در سراسر قلمرو اسلامی رواج بدهد.

و فرزندان ائمه هر کدام به گوشه‌یی از ایران شتافتند و در منطقه‌یی مبارزه علیه حکام جور و ستم و دین‌فروشان زمان را برعهده گرفتند و به‌شهادت رسیدند و اکنون مزار آنها در جای‌جای میهن ما به زیارتگاه توده‌های محروم مردم تبدیل شده است.

اما در زمان او دیگر سیاست استفاده از ایرانیان برای تلطیف فضا و مقابله با قطبها و رقبای سیاسی به‌بن‌بست رسیده بود و به‌جای آن به‌خدمت گرفتن شعبه‌هایی از ترکان برای سرکوب نظامی آغاز شده بود. در چنین شرایطی بود که نفوذ و محبوبیت پیشوای جوان انقلابی پیوسته بیشتر و بیشتر و خطر او برای جباران مرتجع دین‌فروش افزون می‌شد. از این رو در۲۳۰هجری به‌شهادتش رساندند و در حالی‌که ۲۵سال بیشتر نداشت، جرم نهمین پیشوای آرمانی و سیاسی ما این بود «که اسرار هویدا می‌کرد».

السّلام علیک یا سراللّه.

آنچه را که مرتجعان و دجالان دین‌فروش و پاسداران جور و ستم، ناگفته می‌گذاشتند یا پنهان می‌کردند و وارونه می‌گفتند، فاش می‌کرد و با توده مردم در میان می‌گذاشت. آنچه را به دستها و قلمهای ناپاک می‌نوشتند و به خدا و پیامبر نسبت می‌دادند، نفی می‌کرد.

مهمتر از این، جرمش این بود که سازمان مخفی یکتاپرستان انقلابی و حزب شیعهٴ علوی به راه انداخته و سلاح جمع‌آوری می‌کند و قیامی را تدارک می‌بیند. پس دیگر «محارب» است و «اعدام باید گردد» تا در قدم بعد قتل‌عام یارانش انجام شود.

السّلام علیک یا سفیراللّه. السّلام علیک یا نورالله فی ظلمات الارض

گفتند وقتی که حجاج‌بن یوسف مرد، ۵۰هزار مرد و ۳۰هزار زن در زندان داشت که ۱۶هزار تن از ایشان لباس و پوشاک نداشتند. خمینی اما قبل از مرگش به‌قتل‌عام ۳۰هزار تن از زندانیان ما مبادرت کرد تا مانند حجاج چیز زیادی باقی نگذارد.

وای بر سنگین‌دلان و شقاوت‌پیشگان و خمینی‌گرایانی که به‌نام دین، کام دنیای خود را می‌جویند.

بارخدایا بر‌ محمد و خاندان آرمانی و سیاسی او درود بفرست.

و درود بفرست بر محمد‌بن علی، پیشوای نیک، پاکیزه، پاک، پارسا، تقوا‌پیشه، هدایت‌گر، وارث ائمه، خزانه‌دار رحمت، سرچشمه حکمت، پیشوای برکت، هم‌تراز قرآن در جود و در طاعت، پیشتاز اوصیا در اخلاص و عبادت، حجت علیای تو، نمونه اعلای تو، کلمه خیر و زیبایی رو‌در‌روی ارتجاع و شجره خبیثه خمینی،

خواننده به‌جانب تو و راهنمای راهت در مصاف با هلاک‌کنندگان حرث و نسل و آخوندهای غارتگری که اموال و داراییهای ملت ایران را چپاول می‌کنند و به‌باطل می‌خورند،

خدایا درود فرست بر محمد‌بن علی، امام محمد تقی، پرچم و پرچمدار و شاخصی برای بندگانت، که درخشان‌ترین عامل تشخیص و تمیز میان راه تو و دین تو با شریعت شرک‌آمیز آخوندهای حق‌ستیز حاکم بر ایران است.

خدایا درود بفرست بر مترجم حقیقی کتابت و آشکار‌کننده فرمانت و یاری‌کننده آیینت که حجتی است بر خلق تو که سراپای حجت‌الاسلامهای ریایی رو به‌خاطر قرائت ارتجاعی و ضدخدایی و ضدمردمی از کتاب تو به‌سخره می‌گیرد و به‌باد افشا می‌سپارد.

و او نوری است و پیشوایی که تو خدایا با اون تاریکی‌ها رو شکافتی و می‌شکافی و هدایتت رو به‌وسیله او محقق می‌کنی. خدایا هم‌چنان‌که او از خشوع در برابر تو بهره‌ها گرفت و هم‌چنان‌که از خشیه تو نصیبها برد، پس بر او درود بفرست، درودی مضاعف بر درود اولیایی که طاعت اونها رو پسندیدی و خدمت اونها رو قبول کردی.

و تحیت و سلام ما و همه مجاهدان رو و همه آزادگان رو به او بفرست.

سلام بر‌تو ای نور خدا در تاریکی‌های زمین، به‌زیارت تو آمدیم با معرفت به‌حق تو و حقانیت تو،

در ستیز با دشمنانت و در وحدت و دوستی با دوستانت و مجاهدانت،

پس‌ای امام جود و جواد، ‌ای انقلابی و پیشوای بزرگ رهایی، نزد پروردگارت شفیعِ من و شفیعِ ما و شفیعِ خلق ما باش.

و تو رو قرار می‌دهیم در برابر خدا به‌عنوان میانجی، میانجی نصرت و یاری مردم ایران و یاری رزم‌آوران ارتش آزادی و قهرمانان واحدهای عملیاتی در مصاف سرنوشت.

خدایا، رشیدترین فرزندان مردم ایران، عهد کرده‌اند که این حکومت ننگین آخوندی رو، حکومت ضد علوی رو و ضد محمدی رو و ضد خدایی، ضدخلقی ضدایرانی و ضداسلامی رو با تمامی ریشه‌هاش و شعبه هاش و جناحهاش از بین ببرند و نابود کنند.

پس خدایا، فرزندان رشید مردم ایران به مجاهدان و رزم‌آوران ارتش آزادی، شایستگی، شایستگی وفا و توفیق در انجام این تعهد عقیدتی و انقلابی و میهنی رو عطا کن.

خدایا قدمهاشون رو استوار کن. قلبهاشون رو از عشق به‌خدا و خلق و ارزشهای میهنی و انقلابی و توحیدی سرشار کن.

خدایا، شهیدان و درگذشتگان ارتش آزادی و مجاهدین و مقاومت ایران رو مشمول رحمت خود بساز و به زمین و زمان بگو، بگو که رنج و خون آنها را می‌پوشانند و به‌آیندگان برسانند.

خدایا هر آن‌کس رو که در هر کجای ایران و جهان، به‌ «دمی یا درمی یا قلمی» مجاهدان و رزم‌آوران آزادی و قهرمانان واحدهای عملیاتی رو یاری کرده و یاری می‌کنه، به یکی از اونها پناه داده یا بر زخمهاش مرهمی گذاشته و یا دست محبتی بر‌ سر یتیمی از اونها کشیده یا حتی دعای خیری بدرقه راه مجاهدین و ارتش آزادی کرده، به او پاداش خیر عطا کن. در کتابت گفتی آن کس که قدم خیری بردارد، ده برابر به او جزا خواهی داد، ادا خواهی کرد و وفا خواهی نمود. اما خدایا، به اینان که در راه تو قدم برداشته‌اند یکصد برابر پاداش خیر بده، مغفرت خودت رو نصیبشون کن و با شهیدان و جاودانه‌فروغها محشورشون کن.

بارخدایا، مریم رئیس‌جمهور برگزیدهٴ این مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، نشانی رحمت خاصه تو، سرچشمه پاکیزگی و کثرت و فزایندگی برای مجاهدین و ارتش آزادی و مقاومت ایران است.

به‌حق و حرمت امام جود و جواد و مادر بزرگوارش و پدر بزرگوارش امام رضا و به حق و حرمت موسی بن جعفر و مادر بزرگوارش، مریم رو برای ملت و مقاومت ایران، برای مجاهدین و ارتش آزادی در پرتو حمایت و حفاظت خودت بگیر و آیات نصرت و پیروزی رو در نبرد آخرین بر صفوف خروشان ارتش آزادی نازل کن.

خدایا، نوروز آزادی و حاکمیت مردم ایران رو نزدیک کن. اِنَّک مُجیبَ الدَّعَواتِ و قاضِی الْحاجاتِ برحمتک یا ارحم الراحمین

 

لطفا به اشتراک بگذارید: