قتل محمد مسعود نویسنده و روزنامه نگار آزادیخواه ـ روزها و یادها ـ هفته چهارم بهمن۱۴۰۰

قتل محمد مسعود نویسنده و روزنامه نگار آزادیخواه ـ روزها و یادها ـ هفته چهارم بهمن۱۴۰۰


۲۳ بهمن ۱۳۲۶ قتل محمد مسعود نویسنده و روزنامه نگار آزادیخواه محمد مسعود روزنامه نگار آزایخواه و یار دکتر فاطمی و مدیر روزنامه مرد امروز پنج سال پیش از پیروز مشروطه در قم بدنیا آمد.

محمد مسعود پس از تحصیل روزنامه نگاری در اروپا به ایران بازگشت و نویسندگی را آغاز کرد.

انتشار روزنامه مرد امروز از اولین شماره درسال ۱۳۲۱ تا یک روز پس از شهادت محمد مسعود در حالیکه پیش پنجاه بار توقیف شد شش سال ادامه یافت.

این روزنامه در سی هزار نسخه منتشر میشد و پرخواننده ترین روزنامه آن سالها بود و در آن مسعود بی پروا خائنان، وطنفروشان و دشمنان مردم را افشا میکرد.

محمد مسعود در شب ۲۳ بهمن ۱۳۲۶ در خیابان اکباتانبا گلوله چند ناشناس از پای در آمد.

دکتر فاطمی درباره او گفت محمد مسعود به آنچه میگفت ایمان داشت با قلدوری و دیکتاتوری سرسختانه مبارزه میکرد با عوامل بیگانه و نوکران اجنبی بیرحمانه دست و پنجه نرم می نمود. 

خاموشی فروغ فرخزاد پژواک شاعرانه صدای زن ایرانی 
تظاهرات بزرگ مردم ایران علیه استبداد ولایت فقیه 
شهادت شخصیت محبوب و مبارز عشایر فارس الله قلی خان جهانگیری 
شهادت خسرو گلسرخی وکرامت الله دانشیان 

مطالب مرتبط 

رخداد ـ صدای شکستن ستون فقرات نظام در بهمن۱۴۰۰!

ایران، رهسپار آزادی – مهدی خدایی صفت