سالگرد حماسه سیاهکل گرامی باد

در شامگاه روز ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ گروهی از انقلابیون پیشتاز فدایی خلق با حمله به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل حماسه‌ای فراموشی ناپذیر در حاشیه جنگلهای گیلان خلق کردند که آوازه‌اش به‌سرعت سراسر ایران را فراگرفت، رژیم ضدمردمی شاه را در هراس شدید فرو برد، فضای انفعال و دوری از عمل را شکست و بین مبارزه انقلابی با سازش و فرصت‌طلبی مرزبندی کرد.

در جریان این حماسهٔ خونین، فدائیان دلاور مهدی اسحاقی و محمد رحیم سماعی به‌شهادت رسیدند و در رویاروییهای بعدی فدایی شهید علی‌اکبر صفایی فراهانی که فرماندهی آن هستهٴ چریکی را برعهده داشت، به همراه ۱۲ همرزم فداییش دستگیر شدند و در بیست و ششم اسفند همان سال توسط  رژیم شاه به جوخه تیرباران سپرده شدند. قهرمانان حماسهٔ سیاهکل جان خود را فدای راه انقلابیشان کردند اما رزم دلیرانهٴ آنها تأثیری درخشان در گسترش و تعمیق مبارزه انقلابی برای سرنگونی دیکتاتوری پیشین باقی گذاشت و یادشان همواره در قلوب مردم ایران و مبارزان راه آزادی میهن زنده است.

برخیز ای جوان ـ  بسان شیر ژیان

زنجیر گران ـ ز پا بیفکن ز جان

در راه وطن ـ هم‌چون دیگران

دست کارگر به‌دست دهقان سپار ..

خورشید فروزان انقلاب سر زد از پشت کوه

شام تیره آمده به ستوه از خورشید پرفروغ

من چریک فدایی خلقم جان من فدای خلقم

جان به کف خون سرخ میفشانم هر زمان برای خلقم

لطفا به اشتراک بگذارید: