آفساید ـ ضربه در ۷بهمن به سیستمهای رادیو و تلویزیونهای رژیم ـ پیک شادی

آفساید ـ ضربه در ۷بهمن به سیستمهای رادیو و تلویزیونهای رژیم ـ پیک شادی ـ ۲۱بهمن۱۴۰۰


روز پنجشنبه ۷ بهمن با یک ضربه ۱۰ ثانیه ای در شبکه های حکومتی یک بهمنی روی سر رژیم آوار شد که نگو و نپرس

ابعاد ضربه چون جلوی چشم بینندگان شبکه های رژیم اتفاق افتاد در حدی بود که نمیشد پوشاندش و مجبور شدند بلافاصله به آن اذعان کنند ...

مطالب مرتبط 

برنامه آفساید ـ فضاحتهای سفر رئیسی به روسیه در فضای مجازی

یک سایت حکومتی بعد از قطع شبکه‌های رسانه‌ای سوال کرد: نفوذ تا کجا؟