آیا خامنه ای میتواند از پشم برجام طناب نجاتی برای خود ببافد ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ آیا خامنه ای میتواند از پشم برجام طناب نجاتی برای خود ببافد ـ ۱۳بهمن۱۴۰۰

خامنه‌ای از آمریکا می‌خواهد تضمینی ایجاد کند که هیچ دولتی در آمریکا نتواند از برجام خارج شود

در اردیبهشت ۱۳۹۴ قانون INARA با ۹۸ رأی سنا و ۴۰۰ رأی مجلس نمایندگان به تصویب رسید

اینارا: قانون بازبینی توافق هسته‌یی ایران است که به کنگره قدرت بازبینی و رد کردن برجام را می‌دهد

اما مشکل بایدن از این قانون هم بیشتر و دستش برای تضمین دادن به خامنه‌ای بسته‌تر است

بایدن در هر توافق احتمالی باید به کنگره تضمین دهد که برنامه اتمی رژیم خطری برای آمریکا نیست. 

مطالب مرتبط

ریزش حوزویان و حلقه داخلی نظام ـ قضاوت با شما

دنیس راس: پیام آمریکا به رژیم ایران با فرستادن F-۲۲ به امارات