اولین شهید سازمان مجاهدین خلق ایران ـ روزها ویادها هفته دوم بهمن

اولین شهید سازمان مجاهدین خلق ایران ـ روزها و یادها ـ هفته دوم بهمن ۱۴۰۰

یازدهم بهمن ماه ۱۳۵۰ شهادت مجاهد کبیر  احمد رضایی اولین شهید سازمان مجاهدین خلق ایران

مجاهد قهرمان احمد رضایی اولین شهید سازمان مجاهدین خلق ایران و یکی از درخشانترین چهره های انقلابی در تاریخ معاصر ایران است ایمان خلل ناپذیرش به آرمان مجاهدین و آزادی مردم و میهنش او را در این مسیر به نمادی برای جوانان آگاه و انقلابی مبدل کرد.

احمد رضایی طی سالهای قبل از پنجاه مسئول ارزنده ای در تشکلیلات مجاهدین بشمار میرفت اما اوج شکوفایی شخصیت انقلابی او بعد از ضربه شهریور پنجاه بود که نقش ویژه ای در بازسازی تشکیلات مجاهدین در خارج از زندان ایفا کرد.

در یکی از روزهای بهمن سال ۱۳۵۰ مجاهد کبیر احمد رضایی در حالیکه مزدوران ساواک شاه او را از هر طرف محاصره کرده بودند با طنین گلوله های آتشین سلاح خود فریاد رزم آوری سر داد و آن هنگام که گلوله های سلاحش تمام شد با انفجار نارنجک خود شماری از دژخیمان ساواک را به هلاکت رساند و خود نیز به شهادت رسید.

او گفته بود ما با خون خود باید مسیر حق و عدالت و راه مبارزه را ترسیم کنیم

نبرد و شهادت قهرمانانه احمد تاثیر بسیار انگیزاننده ای در پیشبرد جنبش انقلابی مردم ایران برجای گذاشت 

درگذشت تیری لوی حقوقدان و نویسنده برجسته فرانسوی وکیل مدافع مجاهدین خلق ایران 
تظاهرات قهر آمیز هزاران تن از مردم زاهدان علیه رژیم 
خاموشی پرویز یا حقی آهنگساز و ویولونیست ایرانی 
ارجاع پرونده رژیم آخوندی به شورای امنیت سازمان ملل متحد 

مطالب مرتبط 

پنجمین موج ضد حملهٔ اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات رژیم به سایت مجاهد در هم کوبیده شد

در مفهوم تعمیق شقه و شکاف در باند موسوم به اصول‌گرایان