هراس رژیم از گسترش اعتراضات ـ ری توئیت ـ یک قدم تا آزادی

هراس رژیم از گسترش اعتراضات ـ ری توئیت ـ یک قدم تا آزادی 

اگر هشتگ اعتراضات ـ سراسری را دنبال کنید با انبوهی از اعتراضات اقشار مختلف مواجه میشوید و به این نتیجه میرسید که هیچ شهری از ایران نیست  که خالی از اعتراض باشد و  هیچ قشری نیست که نسبت به وضع موجود معترض و ناراضی نباشد. 

نگاهی داریم به این موضوع و هراس رژیم از گسترش اعتراضات

هموطنی با انتشار تصویری از تجمع دستیاران پزشکی در بیمارستان رسول اکرم نوشته : بیماران معطل شده و دستیاران مجبور به تجمع برای دریافت حقوق قانونی خود هستند. امروز بعد از دو ماه مجددا دانشگاه ایران با وجود تاییدیه هیات امنا حقوق جدید رو  پرداخت نکرد.

کاربر دیگری به موضوع اعتراضات کارآموزان  وکالت پرداخته و نوشته آنها ضمن اعتراض به تصمیمات اخیر معاونت حقوقی قوه قضاییه با در دست داشتن پلاکاردهایی اعلام کردند که استقلال کانون وکلا، خط قرمز ماست تجمع اعتراضی برپا کردند. 

کاربر دیگری به تجمع دامداران دشت آزادگان  اشاره کرده و خسارتی که آنها بابت تامین نبودن نهاده های خودشان دریافت کردند و بسیاری از آنها ضربه خوردند. 

کاربری نوشته است: به اطرافیان خود بگویید: 

به ظلم عادت نکنند

به فقر عادت نکنند

به گرانی عادت نکنند 

به تبعیض عادت نکنند 

به ناامیدی عادت نکنند 

به دیدن رفاه ملایان و مزدوران با سرمایه مردم عادت نکنند 

به قتل های حکومتی آزادیخواهان عادت نکنند 

به سکوت عادت نکنند 

به درد عادت نکنند 

 

مطالب مرتبط

عناوین خبرهای ایران و جهان ـ چهارشنبه

زنان و جامعهٔ انفجاری