چرا خامنه‌ای از جهاد تبیین صحبت کرد ـ روی خط ایران( قسمت اول تا سوم )

روی خط ایران ـ چرا خامنه‌ای از جهاد تبیین صحبت کرد ـ ۵بهمن۱۴۰۰

میهمان برنامه : گفتگو با خسرو شکراللهی

چرا خامنه‌ای از جهاد تبیین صحبت کرد. چه شرایطی خامنه‌ای را به طرح این موضوع به صحنه کشاند؟
علت وحشت رژیم آخوندی از فضای مجازی و هشدارهایی که مستمر تکرار میشود چه است؟
بافتهای فرسوده در ایران و خطری که هر لحظه در کمین است.
و گزارشهایی در رابطه با ساخت و سازهای قرارگاه ضد خاتم سپاه، علت کشتار گسترده کرونا در ایران، شرایط هم میهنان در محاصره برف و تصاویری از فضای مجازی و یادی از شهیدان سربدار قتل عام تابستان ۶۷

چرا خامنه‌ای از جهاد تبیین صحبت کرد ـ روی خط ایران ـ ۵بهمن۱۴۰۰ ـ قسمت دوم  

گفتگو با مهندس مسعود ابوعلی کارشناس ارتباطات

 

 

چرا خامنه‌ای از جهاد تبیین صحبت کرد ـ روی خط ایران ـ ۵بهمن۱۴۰۰ـ قسمت سوم  

گفتگو با مهندس محمود ناقلی از ایتالیا

 

 

مطالب مرتبط

آمار قربانیان کرونا در سراسر کشور به نیم میلیون نفر رسید ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

فاجعهٔ قرن؛ زمان زبانه کشیدن شعله‌ها