آفساید ـ چرا هواپیمای اوکراینی را سپر انسانی کردند؟ ـ پیک شادی

چرا هواپیمای اوکراینی را سپر انسانی کردند؟ ـ پیک شادی ـ آفساید

دو سال بعد از جنایت سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط موشکهای سپاه، همچنان این موضوع روی دست نظام مونده و نه تنها پرونده اش بسته نشده بلکه هر بار با افشای جزئیات بیشتر، عمدی بودن این جنایت بارزتر میشه. بطوری که خیلی از خودیهاشون هم بر سر این موضوع مسئله دار شدند.

خانواده شهیدان اسدی لاری از شهدای حادثه هواپیمای اوکراین یک مصاحبه ای کردند با یکی از خبرگزاریهای داخلی و گفتند برای ما مسجل شده بعد از یکی دو سال که این حادثه اوکراینی عمدی بوده و این هواپیما را عمدا زدند که بیندازند گردن آمریکا و از جنگی جلوگیری کنند.

مطالب مرتبط

انتقام سخت ناکام در دومین سالگرد مرگ سلیمانی ـ آفساید

اذعان شرمگینانه به نفرت مردم از ولایت فقیه