ژنو و استکهلم ـ تظاهرات یاران شورشگر ـ گرامیداشت شهیدان و فراخوان به محاکمه سرکردگان رژیم

تظاهرات یاران شورشگر در ژنو و استکهلم ـ گرامیداشت شهیدان مقاومت خونبار مردم ایران  و فراخوان به محاکمه سرکردگان رژیم ـ۲بهمن۱۴۰۰

استکهلم- ۱بهمن ۱۴۰۰

تظاهرات ایرانیان آزاده مقابل پارلمان سوئد در استکهلم فراخوان به محاکمه خامنه‌ای و رئیسی و اژه‌ای به جرم نسل‌کشی و ارتکاب جنایت علیه بشریت

 

-تظاهرات ایرانیان آزاده و یاران شورشگر مقابل پارلمان سوئد - 3

مطالب مرتبط

تظاهرات ایرانیان آزاده و بستگان شهیدان سربدار در سوئد ـ فراخوان به محاکمه خامنه ای و رئیسی و اژه ای

تظاهرات ایرانیان آزاده و بستگان شهیدان سربه‌دار در برابر پارلمان سوئد و فراخوان به محاکمه خامنه‌ای، رئیسی و اژه‌ای به جرم نسل‌کشی - ۱بهمن۱۴۰۰