تظاهرات ایرانیان آزاده و بستگان شهیدان سربدار در سوئد ـ فراخوان به محاکمه خامنه ای و رئیسی و اژه ای

تظاهرات ایرانیان آزاده و بستگان شهیدان سربه‌دار در سوئد ـ فراخوان به محاکمه خامنه ای و رئیسی و اژه‌ای ـ۳۰دی ۱۴۰۰

همزمان با دادگاه دژخیم حمید نوری ، اشرف‌نشانها و بستگان شهیدان، در مقابل دادگاه سوئد دست به تظاهرات زدند و خواستار محاکمه سران رژیم جلادان خلیفه ارتجاع خامنه‌ای و آخوند جلاد ابراهیم رئیسی  به جرم نسل کشی وارتکاب جنایت علیه بشریت شدند.

 

مطالب مرتبط

آکسیون اشرف نشانان در استکهلم ـ همزمان با برگزاری دادگاه دژخیم حمید نوری

تظاهرات ایرانیان آزاده و بستگان شهیدان سربه‌دار در سوئد + فیلم