دادگاه حمید نوری ـ گزیده ای از سخنان روم افشم از شاهدان قتل عام زندانیان سیاسی ـ قسمت اول

محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ در سوئد ـ پنج‌شنبه ۳۰دی ۱۴۰۰ ـ ادای شهادت روم افشم از شاهدان قتل‌عام زندانیان سیاسی در گوهردشت ـ قسمت اول ـ۳۰دی ۱۴۰۰

روز پنجشنبه ۳۰ دیماه ۱۴۰۰ جلسه محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در دادگاه سوئد ادامه یافت.

در جلسه دادگاه استکهلم در روز پنجشنبه روم افشم از اتحادیه کمونیستهای ایران و از شاهدان قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت به ادای شهادت پرداخت. وی که به ۱۲سال زندان محکوم شده بود، از سال۶۰ تا ۶۸ به‌مدت ۸سال در زندانهای رژیم آخوندی به‌سر برده است.

مطالب مرتبط

دادگاه حمید نوری ـ ادای شهادت آذرنوش همتی الیزه یی از شاهدان قتل عام زندانیان سیاسی در گوهردشت

محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام۶۷ در سوئد؛ هشتمین جلسه دادگاه بعد از بازگشت از دورس به استکهلم - ۱۸آذر ۱۴۰۰