اعتراض غارت شدگان در مقابل مجلس ارتجاع، اعتراض کارگران شوش

اعتراض غارت‌شدگان در مقابل مجلس ارتجاع، اعتراض کارگران شوش ـ۳۰دی ۱۴۰۰

با شعار «رئیسی دروغگو» و «مرگ بر دولت مردم فریب»

تهران -۳۰دی۱۴۰۰

رئیسی دروغگو دروغگو!

نصر من الله و فتح قریب مرگ بر این دولت مردم فریت

وعده‌های سه روزه

پول ملت میسوزه!

اعتراض کارگران شوش با شعار مرگ بر دیکتاتور

شوش -۲۹دی۱۴۰۰

کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد

مرگ بر دیکتاتور

مطالب مرتبط

اعتراضات دامنه‌دار اقشار مختلف میهن و خواسته‌های آنها ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

هشدار روزنامة‌ حکومتی به سران رژیم: وجود مشکلات معیشتی موجب می‌شود مردم با شرکت در تجمعات به‌دنبال خواسته‌های خود باشند