بالا گرفتن بحران در حوزه‌های آخوندی ـ تیک تاک

تیک تاک ـ بالا گرفتن بحران در حوزه‌های آخوندی ـ ۳۰دی۱۴۰۰

گفتگو با حسین میرداماد

علت انزجار عمومی از آخوندهای حکومتی چیست؟

حسین میرداماد: علت بروز این بحرانها در حوزه بحرانهای بزرگتر در سطح جامعه است که بصورت نوک کوه یخ در اظهارات این آخوندها نشان داده می‌شود. حرفشان هم این است که دین را باید از سیاست جدا کنیم.

همین روزها به مناسبت صدمین سالگرد تاسیس حوزه اینها یک سمیناری با آخوندهای مختلف داشتند که بخشی از آخوندها بلند شده و گفتند که هم آقای حائری که موسس حوزه بوده در دوران رضاشاه و هم آقای بروجردی که دهه سی مرجع تقلید بوده اینها مخالف بودند که آخوندها وارد سیاست شوند.

علت گفتن این حرفها چیست؟ علت شکست دستگاه ولایت فقیه است. علت این است که این حکمرانی به دلیل تبهکاری و چپاول امکانات ایران و زیر چتر حفظ نظام از اوجب واجبات است هر جنایتی را توجیه کردند. بودجه آخوندهای قم دو نیم برابر شده است ولی باز می‌گویند که از تو جدا شویم.

اکنون اعتراف‌هایی از دهان آخوندهای دانه‌درشت نظام شنیده می‌شود که حاکی از پدید آمدن این شکاف عمیق در نظام است. شکافی که نشان می‌دهد در اندرونی‌ترین نقطهٔ نظام، یعنی حوزه‌های جهل و جنایت، جریانی شکل گرفته که از ضرورت جدایی دین از حکومت می‌گویند. یعنی درست همان حرف و تعهد دشمن و آنتی‌تز نظام ولایت.

پدید آمدن شکاف عمیق «جدایی دین از دولت» یا به تعبیر آخوندها از سیاست، در حوزه‌ها آن‌قدر جدی است که خامنه‌ای هم نتوانسته جلوی گسترش آن را بگیرد، تا جایی که مجبور شد روز ۱۹دی در علن، از این خطر و شکاف عمیق با‌عنوان وجود «تفرقه» و «جبهه‌گیری» در نظام‌، نام ببرد. شکافی که هر چه بیشتر تمامیت رژیم ولایت را فرسوده و ضعیف می‌کند و در برابر جبهه برانداز، یعنی مردم و مقاومت ایران، شکننده‌تر و ضربه‌پذیرتر می‌سازد.

مطالب مرتبط

وضعیت سویه امیکرون در ایران و جهان ـ تیک تاک ـ قسمت اول و دوم

رخداد ـ تنفر عمومی و بحران‌آفرین از آخوندها

لطفا به اشتراک بگذارید: