گلچینی از بیست و ششمین همیاری ملی با سیمای آزادی ـ قسمت اول

گلچینی از بیست و ششمین همیاری ملی با سیمای آزادی ـ قسمت اول ـ ۲۹دی۱۴۰۰

تماس‌ها با برنامهٔ همیاری سیمای آزادی را در بیست‌و ششمین گلریزان آن می‌توان حول سه محور نامگذاری نمود:

ـ معرفی یک صدا.

ـ زبانی تبلور خواسته‌ها و مطالبات اقشار مردم ایران.

ـ یگانه امیدی که به‌طور مونیستی و همه‌جانبه بر روی اصلی‌ترین تضاد مردم و جامعهٔ ایران با حاکمیت آخوندی فعالیت می‌کند.

میانگین همهٔ تماس‌ها در این چهار روز بر این محور متفق‌القول بودند که سیمای آزادی یک «صدای ویژه» برای تعمیق مبارزات مردم ایران علیه حاکمیت ولایت فقیه است. در بیشتر تماس‌ها بر «معرفی یک صدا» تأکید شد. صدایی که پیشتازان آرمان آزادی و دادخواهان خط مقدم نبرد، آن را نمایندگی می‌کنند. ویژگی‌ها و صفات این «صدا» را زبان توصیف‌کنندگان آن چنین معرفی کرده‌اند:

«سیمای آزادی صدای قیام‌آفرینان.

صدای دادخواهان در داخل کشور.

صدای اشرف‌نشانان در خارج از کشور.

صدای کانون‌های شورشی.

صدای آزادزنان و آزادمردان ایرانی».

مطالب مرتبط 

بیست و ششمین گلریزان همیاری ـ گفتگو با محمد محدثین

همیاری با صدای مظلومیت مردم ایران