بیانیه کنفدراسیون ملی سندیکای کارگران آلفای مرکزی در حمایت از خیزش سراسری معلمان ایران

حمایت از خیزش سراسری معلمان ایران ـ بیانیه کنفدراسیون ملی سندیکای کارگران آلفای مرکزی ـ ۲۹دی۱۴۰۰

رومانی - بخارست

بیانیه کنفدراسیون ملی سندیکای کارگران آلفای مرکزی  عضو کنفدراسیون بین‌المللی کارگران و کنفدراسیون کارگران اروپا در حمایت از خیزش سراسری معلمان ایران

بیانیه کنفدراسیون ملی سندیکای کارگران آلفای مرکزی – رومانی:

کنفدراسیون ملی سندیکای کارگران آلفای مرکزی در رومانی طی بیانیه‌یی از خیزش سراسری معلمان ایران حمایت و اعلام کرد

ما از تمامی خواستهای عادلانه معلمان که در اعتراضات اخیر مطرح کرده‌اند و شعار داده‌اند حمایت و سرکوب این اعتراضات را توسط نیروهای امنیتی محکوم می‌کنیم و خواستار آزادی بلادرنگ بازداشت معلمان زندانی هستیم. رژیم ایران باید به سرکوب و تبعیض و فقر و بیکاری معلمان پایان دهد.

مطالب مرتبط 

گزارشهای تکمیلی از خیزش سراسری معلمان در ۱۱۶ شهر میهن

بیانیه کنفدراسیون ملی سندیکای کارگران آلفای مرکزی – رومانی در حمایت از خیزش سراسری معلمان ایران