گردهمایی شخصیتهای برجسته اروپایی درمقر مقاومت ایران درمحکومیت رژیم ـ جان برکو رئیس پارلمان انگلستان

جان برکو رئیس و سخنگوی پارلمان انگلستان ۲۰۰۹ -۲۰۱۹ ـ۲۷دی ۱۴۰۰

خانم رئیس‌جمهور خانم مریم رجوی و مجری برنامه خانم صفورا که بسیار ماهرانه جلسه را اداره می‌کنید

همه همکارانم که هم‌اکنون صحبت کردید و نخست‌وزیر دیگر بسیار برجسته که به زودی سخنرانی او را خواهید شنید بسیار مفتخرم که امروز در میان شما هستم و می‌خواهم سخنم را با این آغاز کنم که قابل پیش‌بینی است و البته با ارزشی که من دیدم که چه گفت در مورد در واقع نقش شما که به نقش بسیار ویژه‌یی است و غیرقابل جایگزینی است و هیچکدام از ما خوشبختانه نمی‌توانیم قدر آن را ندانیم و یا فراموش کنیم

در مورد حفظ آزادی و یک نمایش بسیار بزرگی است و فداکاری است که شما می‌کنید و به این خاطر می‌کنید که باور غیرقابل خاموشی دارید که حق با شماست و ارزشهای شما و اصولتون که برای خودتان نیست بلکه برای آزادی و فرصتهایی است که مردم ایران که عزیر می دارید باید از آن برخوردار باشم بنابراین من می خواهم اول به این توجه بدهم و از شما بخواهم برای آن کف بزنید.

و من یادم می‌ایم از تجربه خودم در مجلس عوام که چه نماینده بودم و چه سخنگوی مجلس بودم. همان‌طور که قبلاً گفته این حضور فراگیر شورای ملی مقاومت در وست مینستر یعنی محل پارلمان که شما می‌توانید ببینید که در ورودی پارلمان و خروجی پارلمان در وست مینستر حتی در داخل سالن وست مینستر ما همیشه یادآور می‌شدیم از وضعیت مردم ایران و مبارزه برای آزادی در ایران و ما همه مورد خطاب قرار می‌دهم که شما لحظه‌یی صبر می‌کنید که با ما صحبت کنید و ما البته این موضوعی بوده که همیشه مورد توجه من بوده و یادم است ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ در دانشگاه بودم و یادمه خاطرات سیاسی‌ام هست که این سر و صداهای بسیار بلند بین‌المللی که در مقابل شاه بود و عصبانیتی که در مقابل این رژیم بود ولی من به‌زودی فهمیدم که یک رژیمی که مورد حسابرسی قرار نمی‌گیرد توسط یک رژیم دیگری که مورد حسابرسی قرار می‌گیرد جایگزین شد و من یادم است که وقتی که پسر جوانی بودم به مادرم گفتم در واقع که من یادم می ایم رژیم استالینستی را و می گفتم چرا المان شرقی این‌قدر سرده و پدرم با طنز می‌گفت پسرم به اون می‌گویند آلمان شرقی به این خاطر که جمهوری دمکراتیک آلمان به‌خاطر این‌که نیستش و این به من درسی راآموخت و من پسرم وقتی که یک نفر می‌گوید که حرف من را باور کن تو زودتر باید ازش دوری کنی. من آمدم اینجا که افتخار کنم به‌رسمیت بشناسم راه شما را مبارزه شما را هدف شما را و متحد با بقیه در بلند کردن صداهامون برای آزادی. من می خواهم از طرف کسانی که هم در آزادی و هم در آسایش هستند می‌شنوم که زیاد توجه نمی‌کنند به بقیه نقاط جهان که آزادی در آن نیست و آسایش در آن نیست و من هیچوقت به این اعتقادنداشتم هرگز بله برای مدتی مردم می‌توانند سرکوب شده باشند و ساکت بشوند و مرعوب بشوند و شاید هم خسته بشوند از مجموعه بی‌عدالتیهایی که صورت می‌گیرد ولی من همیشه یک باور اساسی داشتم که انسان‌ها می خواهند آزاد باشند و صرف‌نظر از مرحله رشد هر کشوری این افراد و احاد ملت هستند که میل می‌کنند به سمت آزادی و خودمختاری و من می‌دانم یک شعار است برای شما که می گویید سرنگون باد سرکوبگر چه شاه باشه چه رهبر. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر و من به همان تأکید می‌کنم و برای ی جمهوری دمکراتیکم سکولار. خانم رجوی می خواهم حمایت کنم از طرح ده ماده‌یی شما برای آینده کشور تان که آرای عمومی را به‌رسمیت می شناسد کثرت‌گرایی را به‌رسمیت می شناسد و به این اعتقاد ندارد که هر نفر یک رأی فقط یک بار بلکه رأی مردم را مبنای حکومت می داند و این را یک فرهنگ می داند آزادی بیان آزادی تجمع. آزادی اینترنت آزادیهای اجتماعی که بیانیه سازمان ملل آمده و بدون تغییر بدون استثنا نه به استفاده از حکم اعدام که غلط است. جدایی دین از دولت امیدوارم که به کسی اهانت نشه من خودم زیاد مذهبی نیستم. از خانواده یهودی آمدم ولی من احترام می‌گذارم به مذهب ولی خسته نمی‌شوم که بگویم که چقدر جنایت و جرم و نقض حقوق‌بشر به اسم و زیر پرده دین و نه دین واقعی بلکه پرده انجام می‌شود. در چهار دهه گذشته زیر حکومت این رژیم هولناک در ایران. نکته دیگر تساوی زن و مرد به‌طور کامل. می‌دانید من سخنرانی می‌کردم در مقابل یک جمعیتی یک بار و می خواستم در مورد آزادی زنان و مردان صحبت کنم و من یکی به من گفت من به شما می گویم زیاد در مورد این موضوع صحبت نکنید. من گفتم من تحت تأثیر این قرار ندارم و اگر به چیزی اعتقاد دارم آن را می گویم و بلند می گویم نه تنها به آنهایی که با شما موافقتند بلکه حتی با آنهایی که موافق هم نیستند والا چطور پیشرفت حاصل می‌شود. بنابراین این یکی از بخشهای بسیار مهم دموکراسی کثرت‌گرا می باشد نه تنها تحمل بلکه احترام، احترام به مذهب به نژاد به هر مقوله‌یی از جمله جنسیت و این باید بخشی از نظرگاه رو به جلوی ملت ایران هم باشد. یک قضاییه مستقل، خودمختاری برای اقلیتهای قومی، فرصتهای مساوی در کارآفرینی و همچین یک ایران غیرهسته‌یی صلح‌آمیز و در هم زیستی مسالمت‌آمیز با همه کشورهای جهان ولی شما نمی‌توانید گذشته را پاک کنید یا نادیده بگیرید در طراحی رو به آینده بنابراین من موافقیم با امنستی که قتل‌عام ۱۳۶۷ باید مورد تحقیق قرار بگیرد و باید به همه جزئیات آن پی ببریم. و ابراهیم رئیسی باید مورد تحقیق قرار بگیرد. برای جنایت علیه بشریت حضور او بسیار شرم‌آور است و من احساس می‌کنم که یک شخصیت دیپلماتیک در این رژیم وجود داشته باشد که بخواهد سفیدسازی بکند رژیم را یک مقوله‌یی مثل اصلاح طلبها و اینجور مسائل ولی که انگار مسأله این کسی را گول می زند ولی اصلاح‌طلب اصول‌گرا دیگه تمام ماجرا و این رژیم یک رژیم حامی تروریسم هست و می خواهم بدون این‌که وارد جزئیات زیاد بشوم بگویم که دموکراسیها باید به‌رسمیت بشناسند که یک تفاوت کلیدی وجود دارد در تعامل با بقیه دموکراسیها در مورد مسائل مورد اختلاف و برخورد با کشورهایی که دموکراسی نیستند. رژیمهایی که دموکراسی نیستند و وقتی شما در اتحادی از دموکراسیها هستید که دارید با رژیمهای غیردمکراتیک برخورد می‌کنید باید که هوشیار باشید نسبت به این موضوع و وقتی که اونها دارند تعلل می‌کنند و اونها دارند بازی می‌کنند و زمان می‌خرند باید هوشیار باشیم و بدانیم که آنها می خواهند دستیابی کنند به سلاح هسته‌یی و این باید تغییر کند و آنچه که می‌بینیم این است که استمالت و مماشات با این رژیم هیچ فایده‌یی نداشته و نخواهد داشت. رژیم با یک بحران انقلابی در ایران مواجه است و یک پیامی دارم به این رژیم که اگر برنامه هسته‌یی خودش را کنار نگذارد و منع نکند تحریم‌های سازمان ملل دوباره بر خواهد گشت و این زبانی است که یک رژیم تمامیت‌خواه و توتالیتر درک خواهد کرد. این رژیم به مماشات احترام نمی گذارد بلکه به قدرت احترام می گذارد و بسیار سوءاستفاده می‌کند از ضعف. در مورد حقوق‌بشر آن‌قدر در این زمینه فاکت و نمونه وجود دارد همین اخیراً دوخانم شصت و دو ساله و شصت و نه ساله به ۱۲سال زندان به‌خاطر حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران محکوم شدند. دو نفر به پنج سال به زندان محکوم شدند. اتهام اونها بود که علیه امنیت کشور اقدام کردند. یک حرف مبهم که معلوم نیست معنی‌اش چیه. و چرا که اونها وسائلشون هم مصادره شده بود. با تحصن‌ها و تظاهرات زیادی مواجه بودیم توسط کشاورزان و ساکنان اصفهان چرا که... قطع صدا

تظاهرات ابتدا در مقابل آب زاینده رود بود اما بعد سیاسی شد و جمعیت بزرگ مردم خواهان حقوق خود شدند و علیه رژیم شدند و خواهان سرنگونی رژیم شدند و نیروهای سرکوب بودند که بعد وارد شدند و کار کثیف خودشون را انجام دادند و مردم سیستان و بلوچستان که بلند شدن برای اعتراض و نمونه‌های بسیار بسیار زیادی وجود دارد ۳۵۷نفر در سال۲۱اعدام شدند ۱۰۰نفر بیشتر از سال قبل باید به این نکته اشاره کنم که حسن روحانی دورهٴ هشت ساله خودش را با بیش از ۵هزار اعدام به اتمام رساند که بسیاری از آنها زندانی سیاسی بودند و بعد اشاره کنیم به قتلهای پنهان و خصوصی به‌اصطلاح غیرعلنی این یکی از خصوصیات رژیمهای دیکتاتور هستش مثلا می‌دانیم که در روسیه روش معمول اینه که آدمها را ناپدیدسازی می‌کنند و مسموم می‌کنند در برخی جاهای دیگر بسیاری در سقوط هواپیما برده می‌شوند می‌میرند و یا در تصادفات جاده‌یی می میرند و این بازی کثیف دیکتاتورها هست. بیش از ۷۷نفر به این شکل مشکوک در ایران توسط این رژیم کشته شدند و این پدیده‌یی است که هم‌چنان ادامه دارد و ادامه دارد و در قتل‌عام ۱۳۶۷ شاید رژیم نخواهد که این را بشنود و برای همین ما هم همین را تکرار و تکرار می‌کنیم که ما داریم درباره جنایت عظیم علیه بشریت داریم درباره این صحبت می‌کنیم و شکست سازمانهای بین‌المللی برای عمل کردن در مقابل چنین جنایتی خیلی بد است و ما باید اقدامات و استراتژی را اتخاذ بکنیم در این زمینه ما می‌دانیم در رابطه با تروریسم این رژیم نمونه‌های زیادی که شما از آنها اطلاع دارد و دیگه وارد ان نمی‌شوم ولی اینها یک روند ادامه‌دار توسط این رژیم هست. فقط در سال گذشته در آوریل پلیس سوئد دو نفر را دستگیر کرد فواد ملک شاهی و یک نفر دیگر برای طراحی تروریستی در کشور سوئد و در سوئد دو نفر افغانی را دستگیر کرد که اسامی دروغینی داشتند و آنها در واقع ایرانی بودند توسط رژیم فرستاده شده بودند و مقاصد تروریستی داشتند و من می خواهم در واقع مبارزه مردم ایران را ستایش کنم که هر روز اعتراضاتشون ادامه دارد به شکل شگفت‌انگیزی و بسیار بزرگی. تظاهرات کارگران. معلمان و بازنشستگان و کشاورزان و محصلین و دانشجویان و آن جوانانی که اینجا هستند امروز را مورد ستایش قرار بدهم اعتراض پزشکان و مالباختگان و پرستاران و کارآفرینان، کامیونداران، مرغداران، تاکسی‌داران و آنهایی که تحت تأثیر سیل قرار گرفتند اینها همه یک خصوصیت ویژه همه این تظاهرات این است که با نیروهای سرکوب رژیم درگیر می شوند. نقش زنان و جوانان در این قیامها بسیار برجسته و چشمگیر است که هیچ که در واقع عدم رعایت حقوق این انسان‌ها توسط نیروهای سرکوب رژیم ماهیت این رژیم را بیش از‌پیش برجسته می‌کند. شمار کثیری از این تظاهرات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و باید در نظر بگیریم اهمیت این شبکه‌های اجتماعی را در مبارزه مون برای آزادی و خواسته‌های اقشار مختلف مردم افزایش پیدا کرده و صنفی به سیاسی تغییر یافته و شما می‌توانید بحث کنید در مورد سلاحهای هسته‌یی ولی یک چیزی در واقع بسیار شرم‌آور هست که در ایران که این همه انسان در زیر خط فقر زندگی می‌کنند و سفره‌هایشان خالی است ولی رژیم میلیاردها دلار را خرج سلاحهای کشتار جمعی می‌کند که به آن نیاز ندارد و نباید به آن اجازه را بهش داد. و همین‌طور که همه مون می‌دانیم انتخابات سال گذشته و تحریم بسیار گسترده آن نمایشی بود دمکراتیک نبود هم‌چنان که همه انتخابات مثل مثلا برمه، سودان، سوریه و این البته که دمکراتیک نبود و بسیار بسیار کم در آن شرکت کردند. این تحریم سراسری نشان داد که مردم ایران در مقابل این نمایش ایستادند و یک ضربه سختی به خامنه‌ای و رژیمش بود و البته رئیسی به‌عنوان رئیس سابق قوه قضاییه همین رژیم که نقش مهمی در کشتار جمعی و قتل‌عام زندانیان سیاسی سال۱۳۶۷ داشت هیچ آزادیخواهی نمی‌تواند بهش اعتماد بکنه پس ما می گوییم نه به شاه نه به دیکتاتوری مذهبی نه به این رژیم آخوندی و آرای به دموکراسی و هر چقدر مردم ایران امروز رنج برده و رنج کشیده باشند ولی نمی‌توانیم هرگز غیر از خوشبینی چیز دیگری باشیم باید خوشبین باشیم چون اگر خوشبین نباشیم تلاشمون را نمی کنیم. بگذارید من تأکید کنم که من و ما که اینجا هستیم حضور ما دعوای ما با حاکمان رژیم ایران است که مردم ایران را محروم کردند از حق خدادادیشون آزادی پس بنابراین هر چقدر شما در فقر و بدبختی باشید شما دوستانی دارید شما متحدان دارید در سراسر جهان انسان‌هایی دارید که صرف‌نظر از نژاد و مذهب و یا هر چیز دیگری می خواهند که پرچم آزادی در ایران به اهتزاز در بیا و مشعل آزادی شعله‌ور باشد و هرگز خاموش نشه و ما همه ما به این آزادی، دموکراسی تساوی اعتقاد داریم باید به مبارزه خودمان هم‌چنان ادامه بدهیم تا نهایتاً نشون بدهیم که اراده ما و باور ما به ارزشهایهای ما بسیار قوی‌تر از مال دیکتاتورها برای مسخ جامعه ما هستش پس ما به آنجا خوااهیم رسید و من بسیار مفتخرم که امروز دعوت شدم و توانستیم سخنرانی کنم نباید زیادی از خوش بختی و فرصتی که به من دادید بیش از این استفاده کنم و از مهمان‌نوازی شما تشکر می‌کنم و شما خوشحال می شوید که بدانید که سخنرانی من اکنون تمام شده است خیلی ممنون

مطالب مرتبط

واشینگتن ـ کنفرانس مطبوعاتی دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ـ دخالتهای رژیم آخوندی در منطقه و تهدیدهای اتمی ـ قسمت آخر

سخنان خانم مریم رجوی در کنفرانس حسابرسی از رژیم آخوندی به‌خاطر نسل کشی، تروریسم و سرپیچی هسته‌یی

لطفا به اشتراک بگذارید: