طنز مراحل پایانی ساخت یک میلیون مسکن - گفتگو با رئیسی ـ پیک شادی

پیک شادی ـ طنز مراحل پایانی ساخت یک میلیون مسکن - گفتگو با رئیسی ـ ۲۵دی۱۴۰۰

سوال: آقای رئیسی آن وعده ساختن مسکن که داده بودید چی شد قربان؟

رئیسی: مسکن که تمومه انشالله. پریزهای برقش که تمام بشه قرار است مردم مستقر بشوند انشالله

سوال: پریزهای برقش کی نصب میشود؟

رئیسی: به زودی زود انشالله. دیوار که تمام بشود کارش، پریزهایش نصب میشود و دیگر کارش تمام میشود.

سوال: دیوارها کارش تمام نشده هنوز؟

رئیسی: دیوارها که باید تمام بشود. این بایدیه. ولی خوب تیرآهن ها که زده بشود.

سوال: تیرآهن هایش را نزدن؟

رئیسی: وقتی ستونهایش را نزدن که تیرآهن نمیتونن بزنن...

مطالب مرتبط

ترانه طنز فری نغمه ـ مرگ بر سیدعلی

اذعان شرمگینانه به نفرت مردم از ولایت فقیه