به مناسبت ۲۶ دی سالروز فرار شاه از ایران

 به‌مناسبت ۲۶ دی سالروز فرار شاه از ایران ـ ۲۵دی ۱۴۰۰

بیست و ششم دیماه سالروز فرار شاه از ایران است.

در چنین روزی قبل از این‌که شیخ به قدرت برسد و خمینی به ایران قدم بگذارد، دیکتاتوری سلطنتی حاکم بر ایران ،در اوج قیامها و برانگیختگی مردم ایران از نقطه‌عطف سرنگونی گذشت و شاه ناگزیر کشور را ترک کرد.

یک مدتی است که احساس خستگی می‌کنم و احتیاج به استراحت دارم.

خستگی یا درهم شکستگی

آن روزها طتین فریادهای «مرگ بر شاه» که شعار محوری قیام بود، ایران‌زمین را زیر چکمه‌های دیکتاتوری سلطنتی به‌لرزه درآورده بود. زلزلةی که سرانجام در ۲۲بهمن۵۷ سلطنت را برای همیشه در زیر آوار کاخهای فساد و ظلم و استبداد شاهنشاهی دفن کرد.

دی ۱۳۵۷- پیروز باد ملت بر شاه ننگ و نفرت

دی ۱۳۵۷ – بگو مرگ بر شاه

این سال‌ها نیز در شرایطی به‌سالگرد ۲۶دی می‌رسیم که طنین فریادهای «نه شاه می‌خوایم نه‌رهبر» و «نه شاهچیم نه‌شیخ‌چی، میلت‌چی‌ام میلت‌چی» در امتداد تکاملی همان شعار محوری، زمین را زیر پای دیکتاتوری دینی به‌لرزه درآورده و می‌رود تا طومار جنایت و چپاول آن را برای همیشه درنوردد.

«نه شاهچیم نه‌شیخ‌چی، میلت‌چی‌ام میلت‌چی»

تهران دانشگاه ملی ۲۲دی ۱۳۹۸

نه شاه میخوایم نه رهبر نه بد میخوایم نه بدتر

تهران – دانشگاه علامه – ۲۲ دی ۹۸

میکشم می‌کشم آن که برادرم کشت

خیابان حافظ ۲۱دی ۹۸

خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله

آمل ۲۲دی ۹۸

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

تهران میدان آزادی ۲۲ دی ۹۸

نه تاج و نه عمامه آخوند کارت تمامه

تهران – دانشگاه ملی ۲۲ دی ۱۳۹۸

نه شاه میخوایم نه رهبری نه بد میخوایم نه بدتر

مطالب مرتبط

۲۶دی سالروز فرار شاه از ایران

صدایی که شاه آن را دیر شنید!