آکسیون اشرف نشانان در کلن ـ آلمان

کلن ـ آلمان ـ آکسیون اشرف‌ نشانان ـ ۲۵دی۱۴۰۰

ایرانیان آزاده و هواداران سرفراز مقاومت ایران در اعتراض به کشتار ۱۷۶ انسان بیگناه بدست سپاه پاسداران در جریان شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی در دومین سالگرد این واقعه تاسفبار و نیز نقش حکومت آخوندی در مرگ نویسنده بزرگ میهن بکتاش آبتین در کلن آلمان اقدام به برگزاری یک آکسیون اعتراضی کردند.

هموطنان که به شدت نسبت به نقش رئیس جمهور انتصابی خامنه ای جنایتکار در این جنایات اعتراض کرده و تاکید کردند که جای رئیسی جلاد، در دادگاههای بین المللی است. او متهم به نسل کشی و جنایت علیه بشریت است نه نماینده و رئیس جمهور ایران. هموطنان از سازمان ملل و جامعه جهانی مصرانه می‌خواهند که هر چه سریعتر این قاتل جوانان ایران را در دادگاه های ذیصلاح به محاکمه بکشانند.

تظاهرات و آکسیون پرشور با شعارهای کوبنده هموطنان، سخن از خواسته سراسری مردم ایران برای محاکمه این جنایت کار است که برای سرکوب هرچه بیشتر مردم ایران در جایگاه ریاست جمهوری نصب شده است.

مطالب مرتبط

تظاهرات ایرانیان آزاده و بستگان شهیدان سربدار در سوئد ـ فراخوان به محاکمه خامنه ای، رئیسی و اژه ای

تظاهرات جهانی ایرانیان آزاده، همزمان با سخنرانی آنلاین رئیسی، جلاد۶۷ در مجمع عمومی ملل متحد در کشورهای مختلف