بیست و ششمین همیاری ـ تماس احسان از اتریش

بیست و ششمین همیاری ـ تماس احسان از اتریش ـ ۲۴دی۱۴۰۰

احسان از اتریش: با عرض سلام به خواهر سیما و سلام ویژه به آقای محدثین

واقعا انگیزه میدهید به ما. یادم می آید سال پیش به همیاری وصل شدیم. مرور میکردم در این یکسال چه اتفاقی افتاده. 

ما در ۲۰۲۱ میلادی ما دادگاه آنتورپ را داشتیم که دیپلمات تروریست رژیم محکوم شد.

دادگاه دژخیم حمید نوری را داشتیم و داریم.

رسواتر شدن رژیم در سطح بین المللی را شاهد بودیم بعد از رئیس جمهور شدن رئیسی.

نتیجه میگیرم که امسال به سرنگونی نزدیکتر شدیم.

مطالب مرتبط

بیست و ششمین همیاری ـ تماس محمدعلی مهرابی

بیست و ششمین گلریزان همیاری با سیمای آزادی - ۲۴ تا ۲۶دیماه