هشدار دولت دانمارک نسبت به تهدید سایبری از جانب رژیمهایی مانند رژیم ایران

به گزارش خبرگزاری رویترز دولت دانمارک روز پنجشنبه نسبت به تهدید سایبری از جانب رژیمهایی مانند رژیم ایران هشدار داد ـ ۲۴دی ۱۴۰۰

سرویس امنیت و اطلاعات دانمارک اعلام کرد نمونه‌های متعددی از تلاش برای جاسوسی در دانمارک وجود داشته است. سرویسهای جاسوسی خارجی از جمله رژیم ایران تلاش می‌کنند با دانشجویان، محققان و شرکتها ارتباط برقرار

کنند تا از اطلاعات مربوط به فناوری و تحقیقات دانمارک استفاده کنند... .

مطالب مرتبط

جلسه شورای حقوق بشر در ژنو ـ محکومیت نقض حقوق بشر در ایران  توسط آلمان و دانمارک

رویترز: دانمارک رژیم ایران را به تلاش برای جاسوسی از این کشورمتهم کرد