بیست و ششمین همیاری ـ گفتگو با سیما باقرزاده و اکرم جباری ـ قسمت اول تا چهارم

گفتگو با سیما باقرزاده و اکرم جباری ـ بیست و ششمین همیاری ـ قسمت اول ـ ۲۴دی۱۴۰۰

خواهر سیما باقرزاده شما از فرزندان شهید کاظم باقرزاده از شهدای عملیات فروغ جاویدان هستید. از شما می‌خواستم که مقداری در رابطه با پدرتان و همین ارزشی که نمایندگی می‌کرد بگویید

سیما باقرزاده: من خیلی از آموزش‌های خودم را در ابتدای زندگی از پدرم گرفتم. او در الویت آموزشهایش آزاده بودن و با شرافت زندگی کردن بود. که شما خلاص کردید در فدای همه چیز. او می‌گفت که هر چه که داریم امانت مردم است و به موقع آنرا باید به مردم برگردانیم.

او سازمان را تکیه‌گاه مردم و نقطه تلاقی آرمانهای خودش پیدا کرد و او ابتدا می‌خواست بدرستی سهم عمده‌ای از شرکتهایش را نیازمندانه تقدیم این راه و آرمان کند. اما وقتی مادرم مطلع شد گفت که چرا تمامش را ندهیم.

او در ادامه مسیرش می‌خواست همین را به ما یاد بدهد. وقتی رژیم مطلع شد بسیار خشمگین شد. و دستور مصادره اموالش را داد و بعد هم دستور دستگیری او را داد که به زندگی مخفی روی آورد.

زمانیکه به لندن رسید تمامی دارایی خود در بانکها را نیز به مقاومت داد. او یک زندگی شرافتمندانه را انتخاب کرده بود و تلاش کرد که همین را به ما یاد بدهد.

گفتگو با سیما باقرزاده و اکرم جباری ـ بیست و ششمین همیاری ـ قسمت دوم

گفتگو با سیما باقرزاده و اکرم جباری ـ بیست و ششمین همیاری ـ قسمت سوم

گفتگو با سیما باقرزاده و اکرم جباری ـ بیست و ششمین همیاری ـ قسمت چهارم

مطالب مرتبط

آغاز بیست و ششمین گلریزان همیاری

آغاز بیست‌و ششمین گلریزان همیاری با سیمای آزادی در آستانه ۳۰دی