آغاز بیست و ششمین گلریزان همیاری

آغاز بیست و ششمین گلریزان همیاری ـ۲۴دی ۱۴۰۰

بیست و ششمین گلریزان همیاری با سیمای آزادی امروز با شرکت سهیلا قنبرنژاد، ابوالقاسم رضایی و تماسهای کانونهای شورشی و هموطنانان از داخل و خارج کشور شروع شد. این همیاری روزهای  ۲۵ و ۲۶دیماه ادامه خواهد داشت.

 

مطالب مرتبط

آغاز بیست و ششمین گلریزان همیاری با سیمای آزادی

آغاز بیست‌و ششمین گلریزان همیاری با سیمای آزادی در آستانه ۳۰دی