بیست و ششمین همیاری ـ تماس پیمان از مشهد

تماس پیمان از مشهد ـ بیست و ششمین همیاری ـ ۲۴دی۱۴۰۰

پیمان از مشهد: بنام خدا و بنام خلق در زنجیر. خیلی خوشحالم که در بیست و ششمین گلریزان همیاری شرکت کرده‌ام. با درود بیکران به رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی که تمام زندگی خود را وقف آزادی ایران کرده است.

درود بر شیر همیشه بیدار خدا تو را نگه دارد. در این اوضاع بغرنج که آخوندهای غارتگر تمامی دارایی مردم ما را دزدیده‌اند و هیچ چیز برای ما نگذاشته‌اند. همه چیز ما را به سرقت بردند از آزادی تا خوراک تا دارو خیلی متاسفم که در این برنامه شرکت کردم ولی پولی ندارم که تقدیم شما بکنم.

اما از جمع کانونهای شورشی و ارتش بیکاران می‌خواهم گلی را تقدیم خواهران و برادرانی بکنم که تمام عمر خودشان را صرف سعادت ملت خود می‌کنند. با درود به معلمان میهن که دیروز در ۱۱۶شهر و ۳۰استان در برابر رژیم غارتگر آخوندی ایستادند و فریاد اعتراض سر دادند.

مطالب مرتبط

بیست و ششمین همیاری ـ تماس نرگس از تهران

بیست و ششمین گلریزان همیاری با سیمای آزادی - ۲۴ تا ۲۶دیماه