بیست و ششمین همیاری ـ تماس غزل از شیراز

تماس غزل از شیراز ـ بیست و ششمین همیاری ـ ۲۴دی۱۴۰۰

غزل از شیراز: سلام می‌کنم خدمت مجری محترم خواهر حشمت و برادر حبیب. غزل هستم از پایتخت شورش. خیلی خوشحال هستم که در برنامه گلریزان همیاری با شما تماس می‌گیرم. ضمنا پیشاپیش فرارسیدن ۳۰ دی را به شما تبریک می‌گویم.

سیمای آزادی صدای معلمان و کارگران زحمتکشی هست که هر روز شاهد تجمعات اعتراضی آنها هستیم. دیروز تجمع اعتراضی معلمان بود که خبرنگاران سیمای آزادی گزارشات زیادی از آن دادند.

سیمای آزادی صدای مظلومیت مردم ایران را به گوش جهانیان می‌رساند. صدای کشاورزان و مردم تشنه خوزستان و اصفهانی که صدای اعتراضات آنرا به گوش جهانیان رساند. سیمای آزادی صدای زندانیان سیاسی مقاوم در زندانهای رژیم ضد بشری آخوندی است.

مطالب مرتبط

بیست و ششمین همیاری ـ تماس نرگس از تهران

بیست و ششمین گلریزان همیاری با سیمای آزادی - ۲۴ تا ۲۶دیماه