مسعود رجوی ـ تبریک به مردم و انقلابیون سوریه برای محکومیت سردژخیم شکنجه گاه الخطیب به حبس ابد