تظاهرات ایرانیان آزاده و بستگان شهیدان سربدار در سوئد ـ فراخوان به محاکمه خامنه ای، رئیسی و اژه ای

تظاهرات ایرانیان آزاده و بستگان شهیدان سربه‌دار در سوئد ـ فراخوان به محاکمه خامنه‌ای و رئیسی و اژه‌ای به جرم نسل‌کشی و ارتکاب جنایت علیه بشریت ـ۲۲دی ۱۴۰۰

روز چهارشنبه ۲۲ دیماه ۱۴۰۰ جلسه محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در دادگاه سوئد ادامه یافت.

همزمان با این جلسه اشرف‌نشانها و بستگان شهیدان، در مقابل دادگاه سوئد دست به تظاهرات زدند و خواستار محاکمه دژخیمان رژیم به‌ویژه خلیفه ارتجاع خامنه‌ای و آخوند جلاد ابراهیم رئیسی شدند.

مطالب مرتبط

تظاهرات یاران شورشگر همزمان با مذاکرات هسته ای در وین

تظاهرات ایرانیان آزاده و بستگان شهیدان سربه‌دار در سوئد؛ فراخوان به محاکمه خامنه ای و رئیسی و اژه‌ای به جرم ارتکاب جنایت علیه بشریت