درگیری مردم و فراری دادن مزدوران در بمپور، یورش ماموران به دستفروشان و حرکتهای اعتراضی

بمپورـ سیستان و بلوچستان ـ درگیری و رویارویی مردم با مزدوران رژیم و فراری دادن آنها در پی هجوم مأموران بدنام اطلاعات آخوندی برای دستگیری جوانان ـ۲۱دی ۱۴۰۰

ماهشهرـ یورش وحشیانه مأموران سرکوبگر رژیم به دستفروشان محروم ۲۰دی ۱۴۰۰

اینجا ماهشهر، بیست دی ۱۴۰۰مأموران شهرداری آمدند می‌خواهند. . الآن هم با مأمور آمدند به این جوانهای بدبخت گیر بدهند.

یک دستفروش: ۲۰ نفر ریختند رو گردن من کجا بروم کار کنم. این همه شرکت هست ولی کار نمی‌دهند چکار کنم؟

تهران، رشت، مشهد  و  قشم  حرکتهای اعتراضی علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

تهران: تجمع اعتراضی غارت‌شدگان آذویکو  -۲۰دی۱۴۰۰

رشت: تجمع  اعتراضی کارگران سد شفارود-۲۱دی۱۴۰۰

مشهد: تجمع اعتراضی پیمانکاران  - ۲۰دی۱۴۰۰

قشم: اعتصاب کارگران پایانه نفتی شرکت تیو انرژی -۲۰دی۱۴۰۰

مطالب مرتبط

جیرفت ـ اعتراض یک هموطن کشاورز به حاکمیت ضدمردمی آخوندی و تجمعات اعتراضی داروسازان در مشهد و اصفهان

تجمعهای اعتراضی کارگران رنگین نخ سمنان، سد شفارود رضوانشهر، کارکنان پتروشیمی رجال، بازنشستگان معدن سنگرود، شرکت روی بندرعباس، معدن مس مزرعه‌ٔ اهر