از سلطانپور تا آبتین، مرگ بر ظالمین ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ از سلطانپور تا آبتین، مرگ بر ظالمین ـ ۲۱دی۱۴۰۰

نگاهی به ممانعت رژیم از معالجه به هنگام زندانی سیاسی بکتاش آبتین از کرونا

«... مرگ در کشور ما خیلی ارزان و در دسترس است!».

این بخشی از یکی از اشعار بکتاش آبتین است. شاعری که به‌جرم نوشتن برای زندگی، آزادی و اعتراض به «مرگ ارزان و در دسترس» در ایران آخوندزده و به‌ویژه به‌خاطر تسلیم نشدن به‌آخوندها به‌بند کشیده شد و حتی وقتی در اوج بیماری سخت باید به‌بیمارستان می‌رفت، دژخیمان با غل و زنجیر او را روانهٔ مرگ کردند.

زندانی سیاسی بکتاش آبتین که روز ۱۸دی در اسارت دژخیمان جان باخت، جدیدترین قربانی قتل‌های زنجیره‌یی آخوندها است. جنایتی که از دههٔ ۱۳۷۰ آغاز شد و هم‌چنان تا امروز ادامه یافته است، موجی از نفرت اجتماعی و بین‌المللی علیه رژیم آخوندی را در پی داشت. تا جاییکه در روز خاکسپاری آبتین در امام‌زاده عبدالله شهر ری، مردم فریاد زدند «مرگ بر ظالمین» و «درود بر آبتین».

همزمان در زندان اوین زندانیان و هم‌بندی‌های آبتین، بی‌اعتنا به تهدید پاسداران خامنه‌ای تجمع کردند و شعار «مرگ بر خامنه‌ای» و «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.

هم‌چنین مردم در برابر بیمارستان ساسان، در حالی‌که مأموران سرکوبگر خامنه‌ای در وحشت از گسترش این حرکت، بیمارستان را محاصره کرده بودند، به‌یاد آبتین شمع روشن کردند.

مطالب مرتبط

سیل و سیاست‌های غارتگرانه حاکمان ـ قضاوت با شما

خشم و اعتراض گسترده اجتماعی در پی قتل بکتاش آبتین / واکنش وقیحانه دادستان جنایتکار قضاییه دژخیمان