درود کانون های شورشی به بکتاش آبتین که فدای جانش برای آزادی را انتخاب کرد

 

کانونهای شورش به بکتاش آبتین که جانش را فدای آزادی کرد درود می فرستند ـ۲۰دی ۱۴۰۰

مشهد ـ  به آتش کشیدن درب دفتر سیاست‌گذاری ائمه جمعه‌بازارهای خامنه‌ای   

تهران ـ به آتش کشیدن تابلو بزرگ عکس خمینی ملعون و خامنه‌ای جنایتکار  و قاسم سلیمانی قاتل

تهران ـ به آتش کشیدن بنر خمینی ملعون و خامنه‌ای جنایتکار و عکسهای قاسم سلیمانی قاتل 

مشهد ـ  به آتش کشیدن تابلوی پایگاه بسیج سرکوبگر   

مطالب مرتبط

فاکس نیوز، کانونهای شورشی، مجسمه بزرگ قاسم سلیمانی را در شهرکرد به آتش کشیدند‌ـ در یک نگاه

به آتش کشیدن پایگاههای سرکوب رژیم و تصاویر خمینی، خامنه‌ای و سلیمانی جلاد با درود به شهیدان و دلاوران بلوچ

لطفا به اشتراک بگذارید: